Corona-suspenderinger berører lærlinge og arbejdsløse

Regeringens tiltag har effekt på stort set alle niveauer – også for elektrikere

globus corona

Ud over virus-situationens beskæftigelsesmæssige konsekvenser som følge af aflyste arrangementer mv. kan elektrikerne nu også mærke effekten af de smittebegrænsende tiltag i forbindelse med blandt andet svendeprøver og beskæftigelsesindsatsen.

El- og Vvs-branchen Uddannelsessekretariat (EVU) fortæller, at svendeprøver nu indstilles indtil videre. Erhvervsskolerne lukker fra i dag – indtil videre de næste 14 dage. Det har umiddelbart den konsekvens, at svendeprøver og andre prøver med ekstern censur på elektrikeruddannelsen og på vvs-energiuddannelsen indtil videre ikke gennemføres de næste 14 dage.

EVU fortæller på sin hjemmeside, at det i øjeblikket ikke er afklaret, i hvilket omfang og hvordan erhvervsskolerne vil tilbyde undervisning eller erstatningsundervisning. Når situationen bliver mere normal, og undervisningen og svendeprøver mv. genoptages, vil den enkelte lærling og virksomhed få besked fra skolen.

For arbejdsløse får indsatsen den konsekvens, at jobcentre som udgangspunkt vil være lukket for fysisk kontakt med borgere. Beskæftigelsesministeriet anbefaler, at a-kasserne følger samme retningslinjer.

Det betyder også, at den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes. Men kommuner og a-kassers administration og udbetaling af ydelserne fastholdes, fortæller STAR. Også virksomhedsrettede forløb, for eksempel på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, vil kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige om det.

Læs mere om Dansk El-Forbunds information om Coronavirus mv. her.