Corona og efter- og videreuddannelse

Coronavirusset efterlader nye spørgsmål og udfordringer på alle fronter. Også inden for efter- og videreuddannelse.

Her er brugen af online- og fjernundervisning en nyttig løsning på området. Vi forsøger at besvare de hyppigst stillede spørgsmål med fokus på fjernundervisning.

Efter- og videreuddannelse | Corona
Er der stadig mulighed for efter- og videreuddannelse?

Ja. De rettigheder og muligheder som er i overenskomsten er stadig gældende, men kurserne, du kan tage, foregår nu med fjernundervisning. Se længere nede i denne Q&A’en for mulighederne. 

Dansk El-Forbud tilbyder også uddannelsesvejledning lokalt. Brug det som et uddannelsesværktøj, og få vejledning tilpasset dine ønsker og din situation.

Har Dansk El-Forbund noget særligt, jeg kan bruge?

Ja. Vi har Vidensportalen for det el-tekniske område – en online læringsplatform for alle medlemmer.  

Vidensportalen består af en samling af el-tekniske forløb og moduler, som du kan dykke ned i, når du har tid og lyst. Platformen er åben for medlemmer, da vi gerne vil teste, om det fungerer og giver værdi for dig som bruger. På nuværende tidspunkt har vi bl.a. kurser indenfor områderne: KNX, Nye Standarder og IOT, og niveaumæssigt forsøger vi at brede det ud, så der både er noget for dig som elektrikerlærling, svend og akademistuderende på en elteknisk uddannelse. Forløbene kan bestå af videoer, læsestof, quizzer, simulation m.m. Vi vil løbende tilføje nyt indhold og udvide platformen, så du får flere emner at vælge imellem.   

Du kan deltage i forløbende hvor som helst og når som helst. Det eneste du skal bruge er en mobil, tablet eller computer med adgang til internettet. Platformen er gratis og kun for medlemmer af Dansk El-Forbund.  

Dansk El-Forbund er også en del af Onlinekurser.dk. Det er et gratis kursustilbud til dig finansieret gennem din faglige organisation. Her kan du deltage på en lang række it-kurser i det tempo, som passer dig bedst. Er du ledig, påvirker deltagelse ikke din aktivering. 

For at få adgang skal du være medlem af Dansk El-forbund. Så har du gratis adgang til onlinekurser i blandt andet engelsk og tysk, Word, Excel, videoredigering, it-sikkerhed, jobsøgning og mange flere. 

For at imødekomme de stigende krav til nye kompetencer i el-branchen udvikler Dansk El-Forbund i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne, Erhvervsakademier og AMU-skoler løbende udbuddet for uddannelse i branchen, både på fuldtid og deltid. 

Hvad findes der af AMU-kurser som fjernundervisning?

På amukurs.dk kan du se, hvad der findes af online fjernundervisningskurser, som du kan deltage i. Fjernundervisningskurserne har et blåt ikon med en computer ud fra kurset

Der er mulighed for både offentlig støtte samt fondsstøtte til AMU-kurser online. Det foregår ved, at du kobler dig op hjemmefra og følger kurset. Læs mere om dette på amukurs.dk. 

Du finder link til det tekniske AMU på fjernundervisning her:

Kan jeg deltage i akademi på deltid?

Ja. Der findes akademiuddannelser, som afholdes som fjernundervisning. Der er mulighed for både offentlig støtte samt fondsstøtte til akademikurser online. Du kan se en liste over akademierne med tilhørende kurser her:  

Københavns Erhvervsakademi  

Erhvervsakademi Zealand

Smartlearning

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Kan jeg deltage i onlinekurser fra private kursusudbydere?

Ja. Men hvis du deltager i private kurser, er der ikke mulighed for at få dækket noget fra det offentlige. Der er dog en lang række muligheder ved de forskellige producenter og grossister for at få ny viden. Du kan se en liste over nogle af de private kurser her.

Dansk Energi

Solar School  

Du kan se webinarer, efter de er afholdt, på Dansk El-Forbunds vidensportal.