Corona bremser ikke arbejdsmiljø-undersøgelse

Forskere, der arbejder med undersøgelsen af følger efter elulykker, fortsætter trods corona-nedlukningen

Nedlukningen af landet, som blandt andet har ført til en markant stigning i arbejdsløsheden blandt elektrikerne, ser ikke ud til at påvirke en stor og banebrydende undersøgelse af følger efter elulykker, der i øjeblikket foregår blandt medlemmer af Dansk El-Forbund. Det skriver fagbladet Elektrikeren.  

side 6 Elektrikeren 3-20

Næsten 7.000 elektrikere svarede i oktober 2019 på et indledede spørgeskema. Siden har omkring 60-70 procent hver uge svaret på opfølgende sms-beskeder, som de har fået tilsendt af forskerne fra Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning.

Formålet med undersøgelsen er at afdække de følger, udsættelsen for stød giver. Selv om der hvert år er mange elektrikere, der kommer alvorligt til skade, og selv om de ind i mellem fatale følger af stød har været kendt i meget lang tid, foreligger der kun begrænset videnskabelig dokumentation på området.

Dette skal projektet rette op på. Og det lader til, at corona-situationen indtil videre ikke har påvirket undersøgelsen.

Uanset en pludselig og markant stigning i arbejdsløsheden er det også fortsat langt størstedelen af elektrikerne, der er i arbejde. Men heller ikke i det omfang, at deltagere i undersøgelsen er blevet arbejdsløse, ser det ud til at få den helt store betydning. Da corona-krisen satte ind, havde de fleste deltagere kun et par uger tilbage i forløbet:

– Det ødelægger ikke den videnskabelige del af undersøgelsen, hvis vi får nogle uger her, hvor nogle af deltagerne ikke er i arbejde, meddeler Karin Biering, der er seniorforsker og én af forskerne i projektgruppen.

Læs mere på side 6 i fagbladet Elektrikeren