Corona-beredskabsplan og afstandskrav

Nu anbefales på det kraftigste 2 meters afstand på arbejdspladsen

Branchefællesskab for Bygge- og Anlæg (BFA-BA) har udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med corona-virus/covid-19. Men flere brancher kan lade sig inspirere af den.

Beredskabsplanen er en nedskrevet plan for handling, når en eller flere personer er smittet eller bliver udsat for smitte på arbejdspladsen.

Vejledningen indeholder faktuel information om:

  • Hvem skal udarbejde beredskabsplanen; er det virksomheden eller bygherren?
  • Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal inddrages – eller de ansatte, hvis der ikke er en AMR/AMO
  • Der skal udpeges en ansvarlig for beredskabsplanen

Det får du også svar på:

  • Hvad skal man gøre, hvis man er smittet
  • Hvad er tæt kontakt til en smittet
  • Hvem skal man henvende sig til i de forskellige situationer

Situationen ændrer sig og nogle gange hurtigere end man kan følge med, men med beredskabsplanen er det muligt at fastholde informationer, handlinger og steder, man kan henvende sig for til for den nødvendige hjælp og afklaring.

Din opgave som AMR er at gå ind i dette arbejde.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din lokalafdeling i Dansk El-Forbund, hvis du har spørgsmål.

Nyt afstandskrav på 2 m også på arbejdspladsen

Afstandskravet er hævet til 2 meter fra myndighederne. Det betyder, at BFA-BA's corona-vejledning også anbefaler 2 meters afstand – eks. på arbejdspladsen, til møder, i frokoststuen og ved omklædning.

OBS. Afstandskravet er ved at blive skrevet ind i vejledningerne. Du kan derfor opleve, at der kun står 1 m, men ændringen til de 2 m er aftalt.

Samme sted som beredskabsplanen finder du også:

  • Vejledningen ”Forebyg smitte fra Coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem”
  • Fakta-ark om forebyggelse af smitte i private hjem
  • Fakta-ark om vandrendearbejdstagere på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus. Bemærk følgende som ikke fremgår af vejledningen: Der er lige nu krav om, at vandrende arbejdstagere fremviser en negativ covid-19-test (PCR-test eller kviktest), der er foretaget maksimalt 24 timer inden indrejse. Desuden opfordres kraftigt til PCR-test af indrejsende arbejdstagere senest 72 timer efter indrejsetest.
  • Plakater

Meget af materialet findes på flere sprog: engelsk, tysk, litauisk, italiensk, polsk, rumænsk