Coop Danmark

Overenskomst mellem Dansk Metalarbejderforbund, Dansk El-Forbund og Coop Danmark A/S 2014-2017.

Overenskomsten dækker Coop Danmark A/S´ virksomheder og datterselskaber og omfatter arbejde, der henhører under Dansk Metalarbejderforbund og Dansk El-Forbund. Endvidere omfatter overenskomsten - ifølge særlig aftale - faglærte malere, murere, snedkere og tømrere.

Du kan hente overenskomst, fællesbestemmelser og E-lovportalen her fra siden.