Byggeriet bliver digitalt

Byggebranchen gennemlever lige nu en vigtig digital udvikling, som har betydning både for arbejdet og den grønne omstilling. Men et stort potentiale bliver ikke indfriet

DS screendump

Digitalisering i byggeriet handler blandt andet om indretning med smarte elektriske løsninger. Men også om meget mere. Faktisk er der i øjeblikket gang i en slags digital revolution, som omfatter byggeprocesserne som sådan.

Men samtidig er der muligheder, der ikke udnyttes optimalt. Dansk Standard fortæller på sin hjemmeside, at der er behov for, at det digitale samarbejde i byggeriet fremmes, og at det – måske ikke uventet – skal ske ved i højere grad at anvende internationale standarder.

Den fulde gevinst af de digitale muligheder opnås nemlig først, når alle branchens aktører arbejder sammen. Når de så at sige taler samme sprog og kan dele de samme informationer.

Men så er potentialet også ret stort, hvis man skal tro den selvstændige konsulent Peter Bo Olsen: Den digitale transformation med en fælles praksis vil – når den er fundamenteret – betyde mere for byggeriet end stregkoderne har betydet for detailhandlen.

Konsulenten er en af flere oplægsholdere på en række webinarer og kurser, der ’giver indblik i standardernes begreber, principper og processer og kobler dem til dansk byggeskik og BIM-praksis’ (BIM er en forkortelse af Building Information Modelling).

Når brugen af standarderne i øjeblikket ikke er så udbredt, at potentialet bliver indfriet, kan det skyldes, at de kan virke ’noget omfattende’. Ifølge arrangørerne – Dansk Standard og byggeriets videncenter Molio – skal webinarerne og kurserne gøre dem nemme at forstå og nemme at anvende i dagligdagen i den danske bygge- og anlægsbranche.