Byggekrav om funktionsafprøvning præciseres

Krav fra standarder overføres til opdateret bygningsreglement

elektriker m pc

En ny udgave af bygningsreglementet træder i kraft den 1. juli. For elektrikere indebærer den arbejdsmæssigt ikke de store ændringer, men der kommer nogle præciseringer i forbindelse med funktionsafprøvningerne af nye tekniske installationer.

Afprøvningerne skal sikre, at belysnings-, varme- og køle- og ventilationsanlæg fungerer efter hensigten før ibrugtagning. Desuden skal elevatorer testes for deres energiforbrug, og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – der sorterer under Energistyrelsen – fortæller på sin hjemmeside, at kravene også har eksisteret hidtil i de standarder, som bygningsreglementet henviser til. Det nye er, at de nu præciseres i selve bygningsreglementet.

Baggrunden er, at de tekniske installationer bliver stadigt vigtigere for byggerier funktionalitet. Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligministeriet fundet en præcisering nødvendig.

Reglementet er ikke trådt i kraft endnu. Men i det udkast, der også linkes til på videncentrets hjemmeside, fremgår blandt andet, at funktionsafprøvningen – hvor dokumentationen indsendes til kommunen – af belysningsanlæg skal påvise, om de overholder bygningsreglementets krav til belysningsniveau, samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.

Når det gælder varme- og køleanlæg, skal funktionsafprøvningen påvise, om de overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring, og afprøvningen af ventilationsanlæg skal vise, om de overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, varmevirkningsgrad og luftmængder samt at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten. Desuden skal der være styr på elevatorers energiforbrug før ibrugtagning.