AT: Brug liften rigtigt

Efter dødsulykke indskærper myndigheden, at lifte skal bruges med omtanke

Håndbog - kapitel om lifte

En lift er ofte en sikkerhedsmæssig forbedring, når der skal arbejdes i højden. Arbejdet kan foregå mere sikkert end for eksempel fra en stige. Men liften i sig selv er ingen garanti for sikkerheden: Den skal bruges rigtigt, indskærper Arbejdstilsynet (AT).

Baggrunden for myndighedens udmelding er en dødsulykke, der indtraf tidligere på måneden. Her omkom en håndværker, fordi han styrtede tre meter ned efter, at liften tippede rundt.

AT konstaterer, at der fortsat forekommer uforsvarlig brug af lifte på landets byggepladser. Man skal altid sikre sig, at forholdene er i orden, inden man går i gang med arbejdet, skriver AT på sin hjemmeside og opstiller fire punkter:

  • Brug sikkerhedsline, når du bruger en lift til arbejde i højden
  • Forlad aldrig liftkurven i højden
  • Opstil og brug liften efter fabrikantens brugsanvisning – montér for eksempel ikke ekstraudstyr som ikke hører til liften
  • Husk også, at der skal være en kollega i nærheden, der ved, hvordan liften kan sænkes i nødstilfælde.

I håndbogen ’Gør det nu sikkert’, som er udgivet af Dansk el-Forbund sammen med arbejdsgiverorganisationen Tekniq, findes et helt kapitel om sikkert arbejde med lifte.