Bornholm er igen arbejdsløshedsfri ø

… i hvert fald når det gælder elektrikerne. Overordnet er faggruppens arbejdsløshedsprocent nu på vej ned under en enkelt

a-statistik 07-17 lokal

Bornholm gør det igen: Præsterer en arbejdsløshedsprocent på nul blandt elektrikerne.

Øen har længe ligget helt i bund med arbejdsløshedstallet, og det skete også to gange i 2016, at nullet dukkede op i statistikken.

Men med tallet for juni er det første gang, det sker i 2017. Måneden forinden var tallet 0,5 procent.

Generelt fald

Den faldende procent gælder også resten af forbundet. Overordnet er arbejdsløshedsprocenten nu særdeles tæt på at krybe under en enkelt – helt præcist er den på 1,05. Det fremgår af juni-statistikken fra Dansk El-Forbunds a-kasse.

Dermed er tallet faldet hver måned siden februar. I maj var procenten 1,23.

Men det kan faktisk lade sig gøre at komme endnu længere ned. I årene 2006, 2007 og 2008 lå arbejdsløshedsprocenten blandt elektrikerne konstant under en enkelt, og lavest var den i første og andet kvartal 2008, hvor tallet var 0,4 procent.

Jævn fordeling

Den høje beskæftigelse er jævnt fordelt både geografisk og aldersmæssigt. Seks afdelinger har under en procent: Bornholm (0), Lillebælt (0,45), Østjylland (0,47), Vestsjælland (0,74), Midtjylland (0,91) og København (0,99).

Nordsjælland ligger på præcis en procent. Og samtlige afdelinger er under to procent.

Det samme gælder aldersgrupperne: Alle er under to procent.

Lavest ligger grupperne mellem 35 og 55 år, som alle er under en procent. Den højeste arbejdsløshed findes som altid blandt de yngste på 20-24 år, men heller ikke her er den specielt høj. I juni er den på 1,79 procent.

a-statistik 07-17 alder