Boom i andelen af korte uddannelsesaftaler

Antallet af nye uddannelsesaftaler er fortsat højt, men snart er hver anden af den korte slags

Så er der igen pæne tal i Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik: Antallet af nye uddannelsesaftaler for elektrikerlærlinge fortsætter på det høje niveau, der snart længe har kendetegnet området.

I maj blev der således indgået 164 nye aftaler. Til sammenligning blev der i maj 2017 indgået 137 aftaler.

uddannelsestal maj 18

Set fra Dansk El-Forbunds (DEF) synspunkt er den mere kedelige nyhed, at også stigningen i andelen af korte aftaler fortsætter med uformindsket styrke. Nu er situationen den, at antallet af nye korttidsaftaler i en måned for første gang har oversteget antallet af ordinære aftaler.

I maj var 74 af de 164 aftaler af den korte type, mens 65 var ordinære. Dertil kommer restaftaler. Over 45 procent af det samlede antal indgåede aftaler var altså korte.

Usikkerhed

– Vi kan med det ene øje smile over, at der bliver indgået mange nye aftaler. Men med det andet må vi fælde en tåre over udviklingen med de korte aftaler. Vi finder dem problematiske, dels fordi de giver den enkelte lærling en oplevelse af usikkerhed under uddannelsen, dels fordi den enkelte uddannelse risikerer at blive mindre sammenhængende, siger næstformand i DEF Jan Jensen.

– Ved den seneste overenskomstindgåelse på det private område aftalte vi at afsætte midler til at belønne virksomheder, der laver ordinære aftaler. Vi kan konstatere, at pengene bliver brugt, og hvordan havde det mon set ud, hvis vi ikke havde lavet den aftale?

– Der må forsat være en stor usikkerhed i de enkelte virksomheder, siden så mange alligevel foretrækker de korte aftaler. Man kan frygte, at den kortsigtede holdning til uddannelse kommer til at svie til virksomhederne på samme måde som det lave optag af lærlinge i kriseperioden svier nu, hvor de klager over arbejdskraftmangel, siger Jan Jensen.

Det seneste år

I alt er der gennem det seneste år indgået 2.307 nye el-uddannelsesaftaler. I maj sidste år var det tilsvarende tal 2.041.

Statistikken kan videre fortælle, at fem af de 164 nye aftaler i maj blev indgået af kvinder. Altså ret præcist tre procent. Gennem det seneste år er der 63 kvinder blandt de nye 2.307 aftaler svarende til cirka 2,7 procent.

Man kan også læse, at næsten 25 procent af de personer, der gennem det seneste år har indgået nye aftaler, var 25 år eller derover. I maj var andelen med knap 24 procent næsten den samme.

I maj var der 4.275 igangværende uddannelsesaftaler. Det er en stigning på otte procent i forhold maj sidste år.

uddannelsestal 1 år maj 18

korte maj 18

korte aftaler 1 år maj 18

alder udd maj 18

udd maj 18 dashboard