Bliv tillidsvalgt

Få indflydelse på løn- og arbejdsvilkår og tal dine kollegers sag.

Den største anerkendelse, du kan få, er dine kollegers tillid. Den har du, når du vælges som tillidsvalgt. Som tillidsvalgt repræsenterer dine kolleger og bliver en nøgleperson på arbejdspladsen. Du bliver et afgørende led mellem kolleger og ledelse – og mellem arbejdsplads og Dansk El-Forbund.

Som tillidsvalgt kan du enten være tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere om rollen som tillidsvalgt
Hvad laver man som tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant er du kollegernes talerør. Du fungerer som bindeled i kommunikationen mellem medarbejdere og ledelse. Derudover fungerer du som Dansk El-Forbunds repræsentant på din arbejdsplads. 

Tillidsrepræsentantens opgaver

Dine arbejdsopgaver som tillidsrepræsentant spænder vidt. Lige fra lønforhandlinger over personalepolitik til sociale spørgsmål fra dine kolleger. Fra diskussioner om arbejdstilrettelæggelse eller ferieplaner til spørgsmål om barsel, pension og meget mere.  Som tillidsrepræsentant kan du også diskutere virksomhedens udviklingsmuligheder med ledelsen og fremføre kollegers ideer og synspunkter.
Men husk at ikke to arbejdspladser er ens, så du skal finde din egen måde at gøre tingene på. 

Valg af tillidsrepræsentant

Det er din/jeres overenskomst, der bestemmer, hvordan I vælger en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, og hvem der er valgbar. Når I skal vælge en tillidsrepræsentant, skal der indkaldes til møde for alle kolleger i virksomheden. Få eventuelt din lokale DEF-afdeling til at hjælpe med indkaldelse og afvikling af mødet. 
Du er altid velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du vil vide mere om valg af tillidsrepræsentant og muligheder i hvervet. 

Hvad laver man som arbejdsmiljørepræsentant?

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du varetage virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med arbejdsgiveren. 

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Din primære arbejdsopgave som arbejdsmiljørepræsentant er at varetage dine kollegers interesser. Du skal sætte fokus på sikkerhed og sundhed, hvad enten det handler om det fysiske arbejdsmiljø, som tekniske hjælpemidler, værktøj, vinterforanstaltninger, nedslidning m.m. eller det psykiske arbejdsmiljø, som trivsel, stress, krænkende handlinger, chikane, sygdom m.m. 

Valg af arbejdsmiljørepræsentant 

Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, når der er mindst 10 ansatte i virksomheden. 
På midlertidige arbejdspladser, f.eks. byggepladser, kan I vælge en arbejdsmiljørepræsentant, når I er mindst 5 personer ansat på samme byggeplads, og perioden for pladsen er over 14 dage. Når I skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant, skal der indkaldes til møde for alle kolleger i virksomheden. Få eventuelt din lokale afdeling i Dansk El-Forbund til at hjælpe med afvikling af valget. Du er altid velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du vil vide mere om valg af arbejdsmiljørepræsentant og muligheder i hvervet. 

Forbundets grundkurser

Som ny tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant vil du ikke stå alene. Du kan deltage i Dansk El-Forbunds grundkurser for tillidsvalgte, hvor du bliver klædt på til rollen og kan mødes med andre tillidsvalgte.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du deltage på en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Du skal have gennemført uddannelsen inden for tre måneder, efter du er blevet valgt.
Det er din arbejdsgiver, som skal betale for uddannelsen, og det er også din arbejdsgiver, som er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt.
Efter du har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal du inden for ni måneder tilbydes to dages supplerende efteruddannelse.
Herefter skal du hvert år tilbydes yderligere supplerende uddannelse af halvanden dags varighed.
Læs lovteksten i arbejdsmiljølovens §9 stk. 1 på retsinformation.dk.

Udover de supplerende uddannelsesdage har du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant mulighed for at deltage i forskellige kurser. Du kan læse mere om de supplerende uddannelser og kurser på arbejdstilsynets hjemmeside: Lovpligtige uddannelser - Arbejdstilsynet (at.dk)