Under uddannelse – blanketter

Her har vi samlet de blanketter, som er relevante for dig, som er under uddannelse. Finder du ikke det, du skal bruge, så kontakt os direkte.

Udfyld blanket
Indmeldelse i a-kassen som lærling

Hvis du kun er indmeldt i fagforeningen, kan du blive meldt ind i El-Fagets a-kasse her:

Ændringer til slutdato og/eller uddannelsesretning

Så snart du er bekendt med en mere præcis udlært-dato, så er det vigtigt, at du orienterer os. Så er du nemlig sikker på at få den nødvendige information, når du har brug for det.

Hvis du skifter uddannelsesretning, vil vi også gerne vide, hvad du har skiftet til.

Tilmelding til efterlønsordningen

Du får et brev fra El-Fagets A-kasse, lige inden du fylder 30 år. I brevet får du information om efterlønsordningen og et link til tilmelding. Men du kan også tilmelde dig her.

Du skal som udgangspunkt være tilmeldt efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år. Er du allerede fyldt 30, kan du kontakte a-kassen og høre mere om dine muligheder.

Indsend dokument til a-kassen

Denne blanket kan du bruge, hvis a-kassen beder dig om at indsende dokumentation:

  • Ansættelseskontrakt
  • Opsigelse
  • Lønseddel
  • Uddannelsesaftale
  • Pensionslønseddel
  • Andet