Besøgscenter ved testmøller åbner

… og samtidig beklager Vindmølleindustrien politisk benspænd for udvikling og test af møller i Danmark

DTU vind screen

Der står blæst om de danske vindmøller – både konkret og i mere overført betydning. Mens branchen og forskerne på DTU trækker festtøjet på, skyder Vindmølleindustrien med skarpt mod regeringen.

Samtidig kan det konstateres, at der skal mere end en stor brand til bremse indvielsen af det nye Besøgscenter Østerild: I begyndelsen af august udbrændte en af de enorme møller, men på lørdag slår Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller som planlagt dørene op for de besøgende.

DTU, som er en af hoveddrivkræfterne bag centret, fortæller på sin hjemmeside, at alle er velkomne til indvielsesfesten, der starter kl. 12.30. Der er lagt op til en større begivenhed med klip af rød snor, taler og ikke mindst et scienceshow og hjemmebyggede el-biler.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt skal stå for snoreklipperiet, men den efterfølgende smalltalk over champagneglasset bliver måske lidt mere anstrengt end først antaget. I hvert fald skriver Vindmølleindustrien, som er en anden af de bærende kræfter bag centret, i dag, at regeringen leverer et alvorligt bespænd for området i forbindelse med de igangværende forhandlinger om tilskud til landvind i 2018 og 2019: Her lægger regeringen op til, at elproduktion fra prototypetestvindmøller ikke længere skal have tilskud.

I Vindmølleindustrien undrer adm. direktør Jan Hylleberg sig over, at regeringen nu vil fjerne tilskuddet til den strøm, som prototypetestvindmøller – som dem på Østerild – sender ud i elnettet:

– Regeringen risikerer at underminere vores danske kompetencer på området, og jeg vil betegne det som et decideret bespænd for udvikling og test af vindmøller herhjemme, siger han på organisationens hjemmeside, hvor det også understreges ”at der ikke er behov for, at staten finder flere penge end hidtil budgetteret, da tilskud til prototypetestmøller allerede er indregnet i regeringens PSO-fremskrivning.”