Beskæftigelsen er stabil

Arbejdsløshedsprocenten faldt en lille smule fra marts til april

Stabilitet. Det må være det ord, der bedst betegner jobsituationen for de danske elektrikere.

A-statistik april 19: Tabel med aldersgrupper

April blev endnu en måned med lave arbejdsløshedstal i Dansk El-Forbunds a-kasse. Den samlede procent er på 1,24 mod 1,29 i marts. De 1,24 er præcis samme tal som i april sidste år.

Den høje beskæftigelse er også jævnt fordelt både geografisk, og når det gælder fordelingen på aldersgrupper.

Med en enkelt undtagelse har alle afdelinger under to procent arbejdsløse. Undtagelsen er Bornholm, som dog med 2,03 procent igen er kommet godt med, efter at fyringer på øens store industrivirksomhed Jensen sidste år sendte arbejdsløsheden i vejret.

To afdelinger er under en enkelt procent. I Lillebælt er procenten 0,55 – svarende til, at syv ud af 1.269 forsikrede er ’heltidsarbejdsløse’. I Midtjylland er tallet en anelse højere: 0,62 procent.

Også blandt aldersgrupperne er der en enkelt undtagelse fra, at alle er under to procent. Det er de 25-29-årige, der som Bornholm lige netop kniber sig over med 2,05 procent. Det laveste tal findes hos de 50-54-årige. Her er procenten 0,69.