Beskæftigelsen er fortsat i top

Elektrikernes arbejdsløshed ligger ret konstant omkring en procent

Kun en procent af medlemmerne i elektrikernes a-kasse var arbejdsløse i juli: Helt præcist 1,0 procent. Det fremgår af den seneste statistik, hvor man også kan se, at juni-tallet, der på opgørelsesdagen den 15. juli var krøbet ned til 0,96, siden er justeret op til 1,01.

a-statistik juli 18 1 pct

Men beskæftigelsen er altså fortsat i top, og det har sommervarmen ikke ændret på. Alle afdelinger ligger under to procent, og knap halvdelen – fem afdelinger – ligger under en enkelt procent.

Efter en længere periode med et rent nul har Bornholm nu på anden måned en enkelt arbejdsløs elektriker og dermed en procent på 0,53. Midtjylland har med tallet 0,71 (0,76 i juni) den næstlaveste procent – tæt fulgt af Østjylland med 0,76 procent (0,56 i juni). Nordsjælland er kommet med i ’0-klubben’ igen med 0,92 procent (1,01).

Med 0,8 procent (0,81) nærmer den største afdeling – København – sig et år med en arbejdsløshed under en procent: Tallet kom under en procent i november 2017 og har ikke været over siden. Afdelingen med tæt på 5.000 forsikrede medlemmer har i hele perioden haft færre end 50 arbejdsløse.

Fordelingen af arbejdsløsheden på aldersgrupper er nogenlunde, som den plejer. Alle grupper mellem 30 og 54 år ligger under en procent.

Lavest ligger de 40-44-årige med 0,44 procent. Det højeste tal har gruppen af 25-29-årige med 1,76 procent.

a-statistik juli 18 alder