Barselsregler i Industriens overenskomst

Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Industriens overenskomst, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.

Du har ret til fuld løn fra arbejdsgiveren under graviditetsorloven (4 uger før forventet fødsel) og barselsorloven indtil 14 uger efter fødslen samt fædreorloven (2 uger efter fødslen), hvis du har mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Hvis du skal adoptere, får du udbetalt løn under orlov i 14 uger fra, du har modtaget barnet.

Forældreorlov

For orlov påbegyndt før 1. juli 2020:

Du får fuld løn under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har I hver ret til at holde 5 uger. De resterende 3 ugers orlov tildeles enten den ene eller den anden af jer.

Du kan opdele din orlov i op til 2 perioder, medmindre du aftaler andet.

De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre du har aftalt andet, skal du varsle orloven med 3 uger.

Det er en forudsætning for betalingen, at din arbejdsgiver er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Hvis refusionen er mindre, nedsættes betalingen til dig tilsvarende.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke får afholdt den barsel, som er reserveret til dig, bortfalder betalingen.

For orlov påbegyndt 1. juli 2020 eller senere:

Du får fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, som afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

Du kan opdele din orlov i op til 2 perioder, medmindre du aftaler andet.

De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre du har aftalt andet, skal du varsle orloven med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales.

Det er en forudsætning for betalingen, at din arbejdsgiver er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Hvis refusionen er mindre, nedsættes betalingen til dig tilsvarende.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke får afholdt den barsel, som er reserveret til dig, bortfalder betalingen.

Pensionsbidrag under barsel

Som mor får du under de 14 ugers barselsorlov indbetalt et ekstra pensionsbidrag, hvis du har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt.

Hvis du vil vide mere om dine pensionsindbetalinger under barsel, så kontakt din lokalafdeling.

Arbejder du under andre overenskomster, kan du kontakte din lokalafdeling for at få yderligere information.