Barselsregler i Elektrikeroverenskomsten

Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Elektrikeroverenskomsten, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.

Kvinder, der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, får løn fra arbejdsgiveren under barsel fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 dage efter fødslen.

Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Lønnen svarer til den timeløn du ville have fået i perioden – dog max.: 

  • 145 kr. pr. time fra 1.3.2017
  • 147 kr. pr. time fra 1.3.2018 
  • 149 kr. pr. time fra 1.3.2019

Under samme betingelser udbetales der løn under de 2 ugers fædreorlov.

Betaling under forældreorlov

Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorloven i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. De sidste 3 uger kan vælges af enten far eller mor. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales.

Betalingen for disse 13 uger svarer ligeledes til den timeløn, du ville have fået – dog max. 138 kr. pr. time. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Med mindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger.

Det er en betingelse at arbejdsgiveren er berettiget til refusion fra kommunen svarende til den maksimale dagpengesats. Er refusionen mindre, nedsættes betalingen.

Pensionsbidrag under barsel 

Kvindelige medarbejdere får under de 14 ugers barselsorlov indbetalt et ekstra pensionsbidrag, hvis de har 9 måneders anciennitet.

Hvis du vil vide mere om dine pensionsindbetalinger under barsel, så kontakt din lokalafdeling.