Barselsregler i Elektrikeroverenskomsten

Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Elektrikeroverenskomsten, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.

Hvis du på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, udbetaler din arbejdsgiver løn under din barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov).

 

Hvis du skal adoptere udbetales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

 

Lønnen svarer til den timeløn du ville have fået i perioden – dog max.: 

  • Pr. 1.3.2020: kr. 151,50
  • Pr. 1.3.2021: kr. 154,00
  • Pr. 1.3.2022: kr. 156,50

Betaling under forældreorlov

Hvis du er begyndt på din forældreorlov den 1. juli 2020 eller senere får du betaling under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen udgør et beløb pr. time, svarende til din sædvanlige timeløn ved tidlønsarbejde. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger.

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder. De 16 uger skal holdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales.

Pensionsbidrag under barsel 

Kvindelige medarbejdere får under de 14 ugers barselsorlov indbetalt et ekstra pensionsbidrag, hvis de har 9 måneders anciennitet.

Hvis du vil vide mere om dine pensionsindbetalinger under barsel, så kontakt din lokalafdeling.