Barselsdagpenge

Hvis du ikke har ret til løn fra din arbejdsgiver under barsel, har du ret til dagpenge fra kommunen, hvis du opfylder visse krav om beskæftigelse.

For at få dagpenge fra kommunens skal du opfylde et af nedstående beskæftigelseskrav:

  • Have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før dit fravær pga. barsel/adoption og i denne periode have arbejdet i mindst 120 timer
  • Have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor
  • Have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned
  • Være elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov

Forebyggende graviditetsundersøgelser

Som kvinde har du ret til barselsdagpenge fra arbejdsgiveren for de timer, du er fraværende fra arbejde på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, hvis undersøgelserne ikke kan finde sted uden for den normale arbejdstid.

Barselsdagpenge før fødslen

Som kvinde har du ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor der er 4 uger til det forventede fødselstidspunkt.

Du kan gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis:

  • Du har et arbejde, der kan skade dig eller dit ufødte barn
  • Sikkerhedsbestemmelserne på din arbejdsplads fastslår, at dit arbejde er skadeligt for dig, når du er gravid

Gå til din læge, hvis du mener, du har et arbejde, der kan skade dig eller dit ufødte barn.

Du kan ikke gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis din arbejdsgiver kan tilbyde dig et andet arbejde, du kan tåle.