Atter pæne tal i praktikpladsstatistik

Tendensen med flere uddannelsesaftaler på elektrikerområdet fortsætter

praktikpladsstatistik for 10-2020

I oktober blev der indgået 207 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet, mens 40 kom i skolepraktik. Dermed fortsætter den stigende tendens: I samme måned sidste år var tallene henholdsvis 184 og 16.

Tallene fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet. Også i september var tallene højere end i samme måned året før, og denne stigning efterfulgte rekordmåneden august.

Mindre positiv er udviklingen, når det gælder fordelingen på aftaletyperne. Her er situationen efter en kort periode med flertal af ordinære aftaler igen vendt tilbage til det ’normale’ med flest aftaler for korte perioder.

I oktober blev der indgået 48 ordinære uddannelsesaftaler. 72 aftaler blev indgået for korte perioder, mens de øvrige var restaftaler. Både Dansk El-Forbund og installatørerne i Tekniq Arbejdsgiverne anbefaler klart de ordinære aftaler, men det vækker tilsyneladende ikke genklang i virksomhederne.

Lidt opmuntring er der, når det gælder kønsfordelingen. Her var otte af uddannelsesaftalerne og to af skolepraktikanterne kvinder, hvilket svarer til henholdsvis fire og fem procent.

p-statistik aftaletyper 10-20