Astronomiske omkostninger ved arbejdsskader

Barske tal fremlægges på verdenskongres om arbejdsmiljø

Først og fremmest er der de menneskelige omkostninger ved arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser. For den enkelte og de pårørende kan de være nærmest uoverskuelige, og de er svære at gøre op i tal. Men de økonomiske omkostninger for samfundet er også enorme – især når de ses i internationalt perspektiv.

Ifølge nye beregninger er de globale tab på grund af arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme på astronomiske 2.680 milliarder euro eller 19.939 milliarder kroner om året. Tallene fremlægges på den 21. verdenskongres om arbejdsmiljø, der holdes i disse dage.

Arbejdsmiljøagenturet PM

Globalt er tabet på 3,9 procent af BNP, mens det i EU ifølge beregningerne er på 3,3 procent. Det svarer til 476 milliarder euro – eller 3.541 milliarder kroner i EU.

Ifølge en pressemeddelelse kommer tallene fra et større projekt om omkostninger og fordele ved arbejdsmiljø. Projektet er gennemført af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), det finske social- og sundhedsministerium, det finske arbejdsmiljøinstitut (FIOH), arbejdsmiljøinstituttet i Singapore, Den Internationale Kommission vedrørende Erhvervssygdomme (ICOH) og Det europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA.

Af andre markante tal, der fremlægges på kongressen, kan nævnes:

  • Arbejdsrelaterede sygdomme tegner sig for 86 procent af alle arbejdsrelaterede dødsfald på verdensplan og 98 procent af de arbejdsrelaterede dødsfald i EU
  • Hvert år går 123,3 mio. DALY (sygdomsjusterede leveår) tabt globalt (7,1 mio. i EU) som følge af arbejdsrelaterede sygdomme og skader. Af disse går 67,8 mio. (3,4 mio. i EU) tabt på grund af dødsfald, og 55,5 mio. (3,7 mio. i EU) på grund af handicap
  • I de fleste europæiske lande tegner arbejdsrelateret kræft sig for størstedelen af omkostningerne (119,5 mia. euro – 889 mia. kroner – eller 0,81 procent af EU’s BNP), mens lidelser i bevægeapparatet ligger på andenpladsen.

Verdenskongressen holdes i disse dage i Singapore og fortsætter frem til den 6. september.