Asbest dræber stadig

Svensk undersøgelse viser, at blandt andre elektrikere kan blive udsat for asbest, fordi kendte regler ikke følges

Sverige har ligesom Danmark forbudt asbest for mere end 30 år siden. Alligevel dør arbejdere stadig efter udsættelse for stoffet.

Skærmdump: svensk hjemmeside om asbestundersøgelse

Hvert år dør 120 mennesker i Sverige af mesoteliom (lungehindekræft) som følge af asbestudsættelse, viser en undersøgelse fra forskningsinstitutionen IVL Svenska Miljöinstitutet. Sygdommen har en lang latenstid, og mange af disse dødsfald skyldes udsættelse i tiden før, asbest blev forbudt. Men i perioden 2008 till 2017 døde 37 personer, som var blevet udsat for stoffet efter forbuddet.

Undersøgelsen handler om årsagerne til de fortsatte dødsfald, og ifølge omtalen hos IVL Svenska Miljöinstitutet er udsættelsen for asbest sket i velkendte sammenhænge, og de kendte forholdsregler på området har ofte været tilsidesat. Elektrikerne er blandt de faggrupper, der omtales i undersøgelsen.

Forbud har virket

Den gode nyhed er, at forbuddet mod asbest har virket: Blandt de yngre aldersgrupper, der er startet på arbejdsmarkedet efter forbuddet, er antallet af asbestrelaterede kræfttilfælde faldet markant.

Men asbest forekommer stadig i ældre bygninger. Forskerne konkluderer derfor, at det er vigtigt, at både arbejdsgivere og ansatte dels lokaliserer asbesten, dels at de rette forholdsregler bliver taget omgående.

Aftale i Danmark

I Danmark er problemerne også velkendte, og sidste efterår blev der indgået en bred politisk aftale, der skal sikre en forstærket forebyggende indsats. Blandt de punkter, der blev aftalt, er at

  • forundersøgelser i byggeriet skal styrkes
  • der skal være klarhed om roller og pligter
  • der skal laves en fælles kommunikationsindsats om asbest
  • arbejdsmarkedets parter skal drøfte Arbejdstilsynets håndtering af og erfaringer med asbestområdet

... og at der kan være fordele i at opbygge mere viden på asbestområdet.

Aftalen blev indgået efter anbefalinger fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og myndighederne. BFA bygge og anlæg har tidligere lavet hjemmesiden Asbesthuset med praktisk information om, hvor man støder på asbest og hvordan, det håndteres.

Asbesthuset BFA for bygge og anlæg