Asbest

Du kan blive meget syg af at arbejde med asbest. Hvis det skulle ske, er det meget vigtigt, at du kan dokumentere dit asbestarbejde. Det hjælper vi dig med.

Asbest består af ekstremt små fibre, som skader vores lunger, når vi indånder dem. Det kan føre til alvorlige lungesygdomme, som kræft og asbestose.

Er du i tvivl?

Det er ikke altid let at se, om et materiale er asbestholdig. Er du i tvivl, kan du få lavet en analyse af produktet. Der findes flere analysefirmaer, som kan give dig svar inden for 24 timer. Du skal blot sende en lille prøve af materialet for at få resultatet. Din arbejdsgiver skal betale for denne prøve. Er du i tvivl? Så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller ring til din lokalafdeling

Hvor finder du asbesten?

Engang var asbest et meget brugt byggemateriale, som du kan finde i bygningsmaterialer fra før 1986, hvor det blev endeligt forbudt at anvende.

Inden du skal i gang med en arbejdsopgave, skal det være vurderet, om der er risiko for at møde asbesten. Bygherren, den rådgivende eller din arbejdsgiver skal således have foretaget denne vurdering, inden arbejdet sættes i gang.

Eksempler på, hvor du kan møde asbesten 

Her kan du møde asbest:

 • I brandhæmmende ledninger og kabler 
 • Brandtætninger 
 • Om ledningerne i motorer 
 • I kontaktorer 
 • Noget gammelt el-materiel 
 • Vægplader 
 • Loftplader 
 • Gulvlim 
 • Fliselim 
 • Isoleringsmateriale lagt ud på lofter 
 • Rørisolering 
 • Ventilationsskakter 
 • Varmecentraler fra før midt midten af 80´errne 
 • Tagplader 
 • Sålbænke ​

Listen er ikke udtømmende

Asbestarbejde skal registreres

Hvis du har arbejdet med asbest, skal din arbejdsgiver registrere i en protokol, at du har arbejdet med asbest. Registreringen skal opbevares i 40 år.

Arbejde med asbest/asbestsanering!

Det kræver særlig uddannelse at arbejde med asbest.
Der er særlige krav til det fysiske område, der arbejdes/ryddes for asbest. Arbejdsområdet skal skiltes med 'asbestarbejde', og området skal afspærres.

Når asbesten findes i bygninger eller andre steder, skal den kortlægges.

Der er forskel på, hvordan det bliver håndteret. Nogle steder vælger man at sanere, altså fjerne, asbesten, og andre steder vælger man at forsegle asbesten.

De steder, hvor asbesten er forseglet, skal el-faget være forsigtige, for vi kan komme til at bryde en forsegling ved at bore gennem et loft eller en væg.

Yderligere information

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning samt hos Dansk Asbestforening, som du finder link til her på siden.

OBS!

Du bliver meget syg af at arbejde med asbest. Hvis det skulle ske, er det vigtigt, at du kan dokumentere dit asbestarbejde. Log ind til den relevante blanket via Mit DEF, som du finder link til her på siden (husk at have Nemid klar).