Vælg arrangementer

august 2021

10 Tirsdag16:30 Generalforsamling - temamøde...AFD: København
Slut: Tirsdag 20:00

I forlængelse af generalforsamlingen afholder vi et temamøde med følgende punkter:

  • Hvad vil vi med DEF Ungdom København fremadrettet
  • Årshjul for vores arbejde bl.a. sociale arrangementer og temaarrangementer
  • Hvilket arbejde kunne ungdommen involvere sig i – bl.a. Klimadagsorden & Projekt Fastholdelse af lærlinge

 

september 2021

04 Lørdag09:00 Klub Guldnålen - sensommertur...AFD: København
Slut: Lørdag 20:00

Kluib guldnålen - Sen-sommertur til
Thorsvang samlermuseum

07 Tirsdag16:30 Generalforsamling i Afdeling...AFD: København
Slut: Tirsdag 20:00

Generalforsamling i Dansk-El Forbund København

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 16.30 i Tikøbgade 9, 2200 København N.

 

Dagsorden:

1. Valg af 2 dirigenter og godkendelse af forretningsordenen

2. Protokol (ligger til gennemsyn i afdelingen)

3. Afdelingsbestyrelsens beretninger:
a. Formandens beretning, herunder A-kasse beretning.
c. Udvalgsberetninger

4. Udtalelser

5. Regnskab 2020

6. Forslag

7. Valg:
Tre faglige sekretærer
Fire bestyrelsesmedlemmer
Seks suppleanter til bestyrelsen
Tre repræsentanter til aktivitetsudvalget og en suppleant
Tre repræsentanter til uddannelsesudvalget og en suppleant
Fire repræsentanter til SI/MØ-udvalget
To repræsentanter til oplysnings- og organisationsudvalget
En bilagskontrollant
Et bestyrelsesmedlem til legatfonden
Repræsentanter til arbejdsmarkedspensionsselskaberne

8. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest den 10. august 2021 kl. 12.00 pr. post eller e-mail: kbh@def.dk

Allerede indkomne forslag overflyttes til det udskudte møde.

Skriftlig beretning, regnskab, indkomne forslag samt opstilling til valg findes på afdelingens hjemmeside www.def.dk/kbh

Gå ind på www.def.dk vælg lokalafdeling København, vælg afdelingskalender, vælg 7. september.

 

Tilmelding til mad på generalforsamlingen senest tirsdag den 2. september 2021 på kbh@def.dk

NB: under forudsætning at vi kan mødes ifølge myndighedernes retningslinjer. Det kan komme på tale at udsætte generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Bæk/formand

24 Fredag17:00 25 års guldnåleuddelingAFD: København
Slut: Fredag 20:00

november 2021

06 Lørdag16:00 Klub Guldnålen - Mortens...AFD: København
Slut: Lørdag 23:55

Klub Guldnålen - Mortens aften med banko, musik og dans