Vælg arrangementer

september 2019

24 Tirsdag07:00 Netværksmøde for AMRAFD: København
Slut: Tirsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

25 Onsdag15:30 Senfølger efter EL-ulykkerAFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Temamøde om senfølger af el-ulykker- Århundredets vigtigste arbejdsmiljøtemamøde.

Dansk El-Forbund har i samarbejde med Arbejdsmedicinsk afdeling i Herning startet verdens første undersøgelse om senfølger af elulykker. Derfor inviteres alle medlemmer af Dansk El-Forbund København til at deltage i et temamøde om dette vigtige emne.

Vi ved af erfaring, at der er kollegaer, der er kommet slemt til skade efter el-ulykker. Vi ved også, at det kan være svært at få anerkendt disse skader., samtidigt med at der ikke findes forskningsmateriale om dette emne er sagsbehandlingen meget besværlig.

Derfor er Dansk El-Forbund gået aktivet ind i arbejdet med at få belyst senfølger af el-skader.

Selve kampagnen/undersøgelsen gå ud på, at alle medlemmer af Dansk El-Forbund modtager en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. I første omgang skal der besvares et spørgeskema med ca. 90 afklarende spørgsmål. Derefter vil man de næste 6 måneder modtage en ugentlig sms med spørgsmål om, hvorvidt man har fået stød i ugens løb.

Målet for at undersøgelsen bliver en succes er, at 70% af alle medlemmer svarer på spørgeskemaet, så vi er sikre på, at undersøgelsen er statistisk korrekt.

På temamødet vil vi tale om baggrunden for kampagnen og om hvordan vi får vores kollegaer til at deltage. På mødet vil Niels Bo Nielsen også fortælle om de erfaringer, som afdelingen har på nuværende tidspunkt.

Alle er velkomne til selve temamødet, og der vil være en lille anretning hvis du tilmelder dig senest den 22. september nedenfor.

Mødet finder sted den 25. september kl. 15:30 i Dansk El-Forbund Københavns lokaler.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte Niels Bergløv på tlf.: 40456316, eller Thor Flenskov på tlf.: 50108887

Læs mere her: http://www.elulykker.dk/

 

26 Torsdag15:30 Temamøde - skjult overvågning...AFD: København
Slut: Torsdag 17:30

Du inviteres til at deltage i DEF Københavns netværk for serviceelektrikeres første temamøde om overvågningsteknologier og digitalt selvforsvar.  

Netværk for serviceelektrikere har inviteret Aslak Ransby, der arbejder indenfor dette område. Aslak vil i sit oplæg komme ind på hvilke GPS/APP programløsninger, der er i forhold til overvågning, og hvordan de fungerer. Ligeledes hvordan men beskytter sig imod den ”skjulte overvågning”.  

Hvis der på baggrund af dette oplæg er behov for at tale om din virksomheds GPS-regler, vil der være mulighed for fremadrettet at nedsætte en gruppe der diskuterer dette.  

Vi vil også i slutning af mødet tage en snak om hvad netværket for serviceelektrikernes næste aktivitet skal være.  

Du tilmelder dig på nedenstående link SENEST den 23. september, så vil afdelingen sørge for en sandwich og noget at drikke.  

oktober 2019

15 Tirsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Tirsdag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

16 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00 og det er gratis, vi sørger for drikkevarer og kaffen.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amk. lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

17 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

23 Onsdag16:00 Fyraftensmøde - tema: El-...AFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Fyraftensmøde med temaet: El-ulykker og senfølger v/Niels Bo Nielsen

november 2019

04 Mandag16:00 KNX-temamøde AFD: København
Slut: Mandag 20:00

Dansk El-Forbund & KNX National Group Denmark inviterer til temamøde omkring KNX intelligent bygningsautomatik

I løbet af det spændende arrangement, vil du komme igennem følgende punkter:

Hvad er KNX?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende, der er behov for at vide omkring KNX.

Hvor svært er KNX?

Her vil du få et indblik i, om KNX er så svært som mange fordomme siger.

Hvordan programmerer du KNX?

Her vil du får viden omkring ETS konfigureringssoftwaren -  det centrale værktøj i arbejdet med KNX. Der vil blive lave live demonstrationer og gennemgang af de vigtige elementer i opbygningen af din programmering.

Hvor kan du bruge KNX?

Her vil du få viden omkring, hvor i byggeriet du kan bruge KNX. Her vil der også være live demonstration af programmering af forskellige rumtyper.

Hvad er vigtigst når du laver KNX?

Her vil du får viden omkring IT-sikkerhed, idriftsættelse og indkøring, forberedelse, struktur og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer for at sikre at projektet bliver en succes.

Hvor er KNX på vej hen? 

Her vil du få viden omkring hvor KNX vil være i fremtiden, og hvad KNX National Group Denmark tænker der er behov for at bygningerne kan i fremtiden når det kommer til IoT og digitalisering.

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden omkring, hvilke muligheder du som Elektriker eller lærling har for af uddannelse indenfor KNX.

Hvor?

I Dansk El-forbund Københavns lokale 35 klokken 16.00

Forplejning?

Der vil blive serveret kaffe med tilbehør når du kommer, og et let måltid i pausen, lige som kølige drikke er en mulighed.

Tilmelding:

Sidste frist den 2. november 2019

 

 

09 Lørdag16:00 Klub guldnålenAFD: København
Slut: Lørdag 23:25

Kom til Mortens Banko med spisning og dans. 

Tilmeld dig på hjemmesiden:

www.guldnaalen-kbh.dk

 

11 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 16:00

Afdelilngsbestyrelsesmøde

20 Onsdag07:00 Netværksmøde for AMR AFD: København
Slut: Onsdag 09:00

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

20 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt: smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00, og det er gratis. Vi sørger for drikkevarer og kaffen.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amk. lotteri, så du kan være heldig at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

21 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

25 Mandag16:00 Nico-Dali temamødeAFD: København
Slut: Mandag 20:00

Dansk El-Forbund og Niko-Servodan A/S inviterer til temamøde omkring DALI og Niko Home Control

I løbet af det spændende arrangement vil du komme igennem følgende punkter:

Hvad er forskellen på DALI og DALI2?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende om DALI og forskellen på DALI og DALI2.

Hvordan programmerer du DALI2 sensorer?

Her vil du får viden omkring opsætning og programmering af DALI2 sensorer. Der vil blive lave live demonstrationer.

Hvad er Tunable white?

Her vil du får viden omkring Colour Control, hvilket vil sige styring af skift af farve af belysningen af DALI type 8 armaturer - kold/varm hvid (Kelvin change, Turnable white, Dynamisk belysning).

Hvad kan du med Niko Home Control smart home løsningerne?

Her vil du få viden om de grundlæggende muligheder med smarte elinstallationer med Niko Home Control.

Hvordan kommer du i gang?

Her vil du få viden om opsætning og programmering af Niko Home Control. Der vil blive lavet live demonstrationer, med eksempler på scenarier og avancerede funktioner.

Hvad er vigtigst, når du arbejder med Niko Home Control?

Her vil du få viden om idriftsættelse og indkøring, forberedelse, struktur og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, at sikre projektet bliver en succes.

Hvor er ”vi” på vej hen? 

Her vil du få viden om Niko-Servodan A/S tanker om fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden omkring, hvilke muligheder du som Elektriker eller lærling har for af uddannelse indenfor DALI2 sensorer og Niko Home Control intelligente elinstallationer.

Hvor?

I Dansk El-forbund Københavns lokale 35 klokken 16.00

Forplejning?

Der vil blive serveret kaffe med tilbehør når du kommer, og et let måltid i pausen, ligesom kølige drikke er en mulighed.

Tilmelding:

Sidste frist er den 23. november 2019.

 

28 Torsdag15:45 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Torsdag 18:30

Tidspunktet for mødeafholdelsen kan variere.

Der vil blive udsendt dagsorden inden mødet.

december 2019

04 Onsdag12:00 Julefrokost i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 20:00

Seniorklubben afholder julefrokost for alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn, med ledsager.

Vi mødes i Tikøbgade kl. 12.00, hvor der vil blive serveret en lækker julebuffet.

Musikken bliver leveret af Andreas Vago.

Nærmere oplysninger om arrangementet og tilmelding kan ses i Lysstyrke 3/2019.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

19 Torsdag15:00 Velkommen til nyvalgte TR/AMRAFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Vi byder velkommen til nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og introducerer jer til DEF Københavns afdeling.

januar 2020

15 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00 og det er gratis, vi sørger for drikkevarer og kaffe.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

februar 2020

05 Onsdag10:00 Seniorklubben - general.fors. AFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Generalforsamling i seniorklubben.

Kl. 10.00 - 15.00.

Indkaldelse og dagsorden kan ses i Lysstyrke nr. 4 i december måned 2019.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

19 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00 og det er gratis, vi sørger for drikkevarer og kaffe.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

marts 2020

18 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00 og det er gratis, vi sørger for drikkevarer og kaffe.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

April 2020

15 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00 og det er gratis, vi sørger for drikkevarer og kaffe.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

Maj 2020

20 Onsdag10:00 Hyggemøde i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Til alle vores seniorer der er gået på pension eller efterløn.

Prøv noget nyt, smør en madpakke og kom ind og besøg os i Seniorklubben i Tikøbgade 9.

Vi holder hyggemøde den 3. onsdag i måneden kl. 10.00, og det er gratis. Vi sørger for drikkevarer og kaffe.

Tag madpakken med og mød ”gamle” kollegaer og få nogle hyggelige timer.

Vi afholder også amerikansk lotteri, så du kan være heldig, at gå hjem med rødvin.

På klubbens vegne

Knud Bjørn

juni 2020

17 Onsdag09:00 Sommertur i seniorklubbenAFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Sommertur i seniorklubben.

Den 17. juni 2020.

Nærmere oplysninger om tid og sted vedrørende arrangementet kommer i løbet af foråret.

På klubbens vegne

Knud Bjørn