Vælg arrangementer

januar 2022

24 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

februar 2022

01 Tirsdag16:30 Virtuelt temamøde: EMC og...AFD: Bornholm, Fyn, København, Lillebælt, Midtjylland, Nordjylland, Nordsjælland, Storstrøm, Sydjylland, Vestsjælland, Østjylland, DEF Ungdom
Slut: Tirsdag 17:30

Virtuelt temamøde i samarbejde med Legrand.
 
Tidspunkt
Tirsdag den 1. februar, kl.16.30-17.30

Program

 • Vi kigger på 50174-2 standarden - “worst case scenario” hvis vi ikke overholder standarden?
 • Produktstandarden 61537 - hvad skal du med den?
 • Er du bekendt med overgangsmodstanden, når du laver føringsvej?
 • Bliv opdateret på reglerne for respekt afstand, når du laver føringsvej.
 • Hvad kan udfordringerne være med overgangsmodstand?
 • Hvad er en føringsvej i dag?

 

Oplægsholdere

Anita la Fontaine og Martin Mortensen

Anita La Fontaine, Head of Legrand Sales og Martin Mortensen, teknisk konsulent i Dansk El-Forbund

05 Lørdag10:00 Til medlemmer og tidligere...AFD: Vestsjælland
Slut: Lørdag 14:00

Så er vi gang med kongresforberedelserne og hvis du vil være med på holdet, som skal deltage på Dansk El-Forbunds Kongres den 8. til den 11. november 2022,

så deltag i mødet lørdag den 5. februar 2022.

Vær med til at debattere fremtiden i DEF

Vi har aftalt, at mødes først i det nye år 2022, hvor vi arbejder videre med DEF´s fremtidsplaner. Så har du lyst til at deltage, skal du være velkommen lørdag den 5. februar 2022 fra kl. 10,00 til 14.00.

Vi mødes i Dansk El-Forbund Vestsjælland, Borgediget 18, 4000 Roskilde.

På mødet vil forbundsledelsen deltage med et indlæg. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Næstformand Jens-Olav Pedersen og Næstformand Benny Yssing.

Fra afdelingen vil afdelingsformand Erik Magdal, Næstformand Ib Thomsen og bestyrelsen deltage.

Planen er, at vi arbejder videre med mødedeltagernes emner fra Kick-Off konferencen, og der vil blive oprettet nogle grupper, så der kan stilles forslag til afdelingens Kongresgeneralforsamling den 1. juni 2022, hvor de kongresdelegerede skal vælges.

Corona

Vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Foreløbige emner der skal arbejdes videre med:

Kommunikation

SO-ME, PR, Medier, fagblad i papir eller elektronisk, (mulighed for at fravælge papir), App til medlemmer, målrettet og hurtig adgang til data. Hurtigt svar på 10 mest spurgte spørgsmål, QR kode, Q/A hjemmeside, flere sprog på hjemmeside, mail, nyhedsblad/mail, sms mv. IT. Eget medlemskontakt center.

Organisering – fastholdelse

Synlighed, vejen til organisation/organisering, adgang for alle til forbundets Grundkurser (M-kurser, arrangementer der fastholder kolleger.

Landsdækkende telefonpasning og byggepladskørsel, Social Dumping, arbejdsskade, erstatningssagers og sociale sager i DEF.

Organisationsplan

Faglige valgte, konsulenter skal organisationsstrukturen ændres?

OK emner

Medlemsfordele, uden at ændre på begrebet områdeoverenskomsterne. Mere OK til voksne, Graviditets orlov på lige fod med de offentlige overenskomster. (4 uger før, sygemelder de sig bare) Bør være 8 uger. Det kunne måske også tiltrække flere kvinder til el-branchen. Automatisering af opgaver, så medarbejdere fastholder et økonomisk grundlag.

Politiske emner:

Efter- og videreuddannelse/anciennitet optjent i forhold til beskæftigelse. Omsorgsdage til pleje ved kritisk sygdom (i lighed med barselfonden).

Emner er ikke udtømt, der kan også komme emner fra andre afdelinger, der skal arbejdes med.

 

Venlig hilsen

Erik Magdal

Afdelingsformand

marts 2022

08 Tirsdag17:00 Senioraften hos Dansk El-...AFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 19:00

Senioraften hos Dansk El-Forbund Vestsjælland

Tirsdag den 8. marts kl. 17.00 til 19:00 på adressen Borgediget 18, 4000 Roskilde

Der vil være lidt at spise under mødet.

Kom og hør om:

 • Reglerne ved efterløn/tidlig pension
 • Folkepension og andre offentlige ydelser
 • Udbetalingsregler for pensioner
 • Forsikringer i seniortilværelsen
 • Begunstigelse, arv og testamente

Få svar på:

 • Hvordan bruger du sundhedsordningen?
 • Hvem skal have dine penge, når du dør?
 • Bør du samle dine pensioner?
 • Hvordan kan PensionDanmark hjælpe dig?
 • Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside, under DEF Vestsjælland/arrangementer.

S.U. senest den 7. mart 2022 til vestsj@def.dk

21 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

29 Tirsdag18:00 Dansk EL-Forbund Vestsjælland...AFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 22:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland ordinær Generalforsamling 2022

Igen i år har vi lavet en aftale med Ringsted Kongrescenter, der både har overenskomst og plads til os alle. Vi håber, at du har lyst til at deltage, og bidrage med gode forslag og holdninger, så vi får en engagerende og indholdsrig Generalforsamling. 

Generalforsamlingen 2022, afholdes den 29. marts 2022 kl. 17.00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted.

Vi spiser lidt lækker buffet kl. 17.00 og Generalforsamlingen går i gang kl. 18.00. Hvis du ønsker at spise buffet, skal du sende en mail til Vestsj@def.dk med navn og medlemsnr./fødselsdato, så vi ved hvor mange vi skal bestille mad til.

Dagsorden:

Velkomst v/formanden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning
 5. Årsrapport (Regnskab) 2021
 6. Budget 2022
 7. Indkommende forslag
 8. Valg

8a. Valg af næstformand for 2 år.

8b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8c. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 2 år.

8e. Valg af revisor for 2 år

8f. Valg af revisorsuppleant for 2 år.

 1. Evt.

Vi glæder os til at se jer i Ringsted!

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2022”, og med angivelse af, hvilket pkt. slaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skal være afdelingskontoret i hænde senest den 20. marts 2022 kl. 8.00.

April 2022

04 Mandag17:00 Bestyrelsesmøde KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 19:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland

Bestyrelsesmøde Kongres

Maj 2022

01 Søndag08:30 1. Maj i AfdelingenAFD: Vestsjælland
Slut: Søndag 12:00

Mere info følger

16 Mandag09:00 TR/AMR Konference ØstAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 16:00

Mere info følger

23 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

juni 2022

01 Onsdag17:00 Kongres GeneralforsamlingAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 21:00

Mere info følger

september 2022

19 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

oktober 2022

24 Mandag17:00 Bestyrelsesmøde KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 19:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland

Bestyrelsesmøde Kongres

november 2022

08 Tirsdag09:00 DEF KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Fredag 16:00

Dansk El-Forbubds Kongres

17 Torsdag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

december 2022

05 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK