Vælg arrangementer

Maj 2019

27 Mandag16:30 AMR OG NEDSLIDNINGAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 20:00

LO Roskilde inviterer alle AMR i området til et spændende tema-møde om AMR’s rolle og opgaver ved nedslidning på arbejds-pladsen.

Det er på tide at vende den negative udvikling og i fæl-lesskab blive klogere på, hvordan vi kan sikre et sun-dere og tryggere arbejdsliv for os og vores kolleger.
Derfor afholder LO Roskilde et fyraftensmøde om ned-slidning.
Program:
16.30 – 16.40 Velkommen & præsentation
16.40 – 17.00 Hvorfor et AMR 2019?
17.20 – 18.00 Oplæg om nedslidning og dialog
18.00 – 18.30 Spisning
18.30 – 19.45 Kulturen på arbejdspladsen og gruppearbejde
19.45 – 20.00 Opsamling og afslutning

AMR-året 2019
FH sætter i år fokus på vores seje arbejdsmiljørepræsen-tanter.
Vi tror på at vores arbejds-miljørepræsentanter har en unik mulighed og position på arbejdspladsen for at være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for deres kolleger.
I LO Roskilde sætter vi fokus på temaet nedslidning og in-viterer i den forbindelse til et temamøde, så vi i fællesskab kan blive klogere på hvordan vi kan arbejde med at udgå nedslidning på vores arbejds-pladser.

Tilmelding (Arrangementet er gratis):
For deltagere, som er medlem af forbund, der er en del af FIU-samarbejdet, skal tilmelding foregå via DEF Vestsjælland.
Øvrige deltagere tilmelder sig via egen faglig organisation, der sør-ger for den videre tilmelding via AMR-kampagnens sekretariat.
Oplys altid kursusnr.
Deadline for tilmelding: [22/5]

Kursusnr. 5163-19-01-61

28 Tirsdag17:00 Brokke- og Teknikmøde 2019AFD: Vestsjælland
Slut: Tirsdag 21:00
Brokkemøde 2019

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvanligt med glæde…

Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit levere en god gang brok sammen med nye, såvel gamle kollegaer.

For nye brokkere:

Brokkemøderne er en over 20 år gammel tradition, hvor du har mulighed for at brokke dig over produkterne, som nedenstående virksomheder leverer.

Igennem årene er der meget brok, som rent faktisk er blevet udmøntet i forbedringer af materialet til glæde for dig og dine kolleger.

Så er der noget, du vil brokke dig over, så kom til en hyggelig aften sammen med andre brokkere.

Har du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften med brokhygge så der kan blive syn for sagen = brokkeriet.

Som sædvanlig vil du møde kompetente repræsentanter fra både den tekniske og produktionsmæssige side hos virksomhederne.

 

Lauritz Knudsen/Schneider Electric - leverandør af kvalitets elmateriel

ELOGIC SYSTEMS - som udbyder et bredt udbud af kvalitets-eltavler samt et komplet sortiment i udendørs kapslinger (kabelskabe).

 

For at det hele ikke skal gå op i brok, vil der fra ovenstående virksomheder være følgende korte temaindlæg. Og hvis der skulle være nyt af epokegørende art, så vil du også høre om det.

 

Fra Lauritz Knudsen: Energioptimering løsninger for en bedre udnyttelse af energien

Fra Elogic: Hvilken indflydelse har den nye tavlestandard på hverdagens tavler.

 

Programmet

Kl. 17.00 - 18.30   Afdelingen byder velkommen

                          Derefter de tekniske indlæg v/leverandørerne.

Kl. 18.30 - 19.00   Spisning

Kl. 19.00 - 21.00   Brokkemøde hvor virksomhederne ser frem til dine ”brokker” med glæde

 

Mødet afholdes

Tirsdag den 28 maj 2019, kl. 17.00

Hos

Schneider Electric Danmark A/S

Tinvej 1, 4100 Ringsted

 

Du skal tilmelde dig senest 20 maj 2019

Vi ses til en hyggelig aften med brok, energi/teknik og godt humør.

juni 2019

17 Mandag15:30 Åbent på kontoret i KalundborgAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 17:00
HAR DU FAGLIGE PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL?

 

Dansk El-Forbunds afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i Kalundborg-området og åbner nu op for en ’mini-afdeling’, der den 2. mandag i måneden vil være bemandet med lokale tillidsfolk.

Vores ’fætre’ fra 3F i Kalundborg har været så venlige at lægge lokaler til afdeling Vestsjællands tillidsfolk, så de lokalt og med personlig tilstedeværelse kan rådgive og hjælpe medlemmer, som arbejder i Kalundborg-området.

Den 2. mandag i måneden vil der være mulighed for at møde en erfaren tillidsmand med direkte ’livline’ til de faglige på kontoret i Roskilde, som vil kunne være behjælpelige med lokale problematikker

Åbent 1 gang om måneden
fra 15:30-17.00

Vi er at finde i 3F's lokaler på Nytorv 8, 1 sal. 4400 Kalundborg

september 2019

23 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

november 2019

11 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

22 Fredag09:00 Bestyrelses og Plan MødeAFD: Vestsjælland
Slut: Lørdag 14:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSEs/plan MØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK