Vælg arrangementer

oktober 2019

03 Torsdag08:00 ”Styrke til mere”AFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 18:00

Du er en ildsjæl og måske endda også tillidsvalgt. Du er optaget af at få forholdene på din arbejdsplads gjort bedre. Til gavn for dine kolleger og til gavn for hele arbejdspladsen.

For at det skal lykkes, trin for trin, skal kollegerne aktiveres i faglige fællesskaber om konkrete forhold på arbejdspladsen som er vigtige og som trænger til forbedringer.

Først og sidst skal der handling for at skabe forvandling. Handlinger der skabes sammen med kollegerne, andre ildsjæle og din lokale afdeling.

 

Det kan du forvente:

Sammen med kolleger, både fra din egen afdeling og naboafdelinger, vil du få lejlighed til at udveksle erfaringer om stærke faglige fællesskaber. I dialog med andre ildsjæle vil du få viden om hvordan faglige fællesskaber opstår og udvikles.

Du vil få styrket din viden om Den danske Model og de aftaler, der er rammen for at styrke samarbejdet på den enkelte arbejdsplads. Du får mulighed for at udvikle og afklare de ønsker og drømme, der kan føre til en bedre arbejdsplads.

Du får mulighed for at møde din lokale afdelingsformand så du kan få ideer til afklaring af den støtte du kan få i afdelingen og i Dansk El-Forbund i det hele taget.

Du får dermed muligheden for at udarbejde en realistisk og aktiverende handlingsplan for at styrke det faglige fællesskab og samarbejdet på din egen arbejdsplads.

 

Indhold:

  • Hvad er et godt aktivt fagligt fællesskab
  • Erfa og dialog
  • Fagbevægelsens historie og Den danske Model
  • Ildsjælen – hvad er min rolle
  • Ønsker, behov og drømme for arbejdspladsen
  • Realistisk handlingsplan
  • Samarbejde mellem afdeling og arbejdspladsen
  • Dialog med din afdelingsformand

Praktiske oplysninger:

 

Målgruppe:  Ildsjæle og tillidsvalgte

Varighed:     1 dag fra kl 9.00 til 18.00, d. 3. oktober i Afdeling Vestsjælland, Roskilde

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste og transport

Tilmelding:  Kontakt din lokal afdeling vestsj@def.dk

 

Vil du vide mere så kontakt Peter Heiberg: phr@def.dk, 21804210

30 Onsdag17:00 AMR og psykisk arbejdsmiljø...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 20:00
Fagbevægelsens Hovedorganisation Logo

På dette fyraftensmøde vil vi se på følgende punkter:

1. Din rolle som AMR ifht. psykisk arbejdsmiljø
2. Forebyggelse af problemer med psykisk arbejdsmiljø/stress
3. Nødvendige kompetencer til håndtering, forebyggelse etc.
4. Hvordan inddrager du kollegerne viden og erfaringer?

Sted: Kalundborg Lærerkreds, Nytorv 8, 4400 Kalundborg
Konsulent: Anne Helbo Jespersen

Tilmeld dig dette fyraftensmøde i din respektive afdeling.
Kursus-nr: 5163-19-01-73

Vi ser frem til et godt møde

november 2019

11 Mandag09:00 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

13 Onsdag16:30 temamøde om KNX intelligent...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 21:00

Dansk El-Forbund & KNX National Group Denmark

inviterer til temamøde omkring KNX intelligent bygningsautomatik

 

Mødet foregår på adressen Borgediget 18, 4000 Roskilde.

 

I løbet af det spændende arrangement, vil du komme igennem følgende punkter:

Hvad er KNX?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende, der er behov for at vide omkring KNX.

Hvor svært er KNX?

Her vil du få et indblik i, om KNX er så svært som mange fordomme siger.

Hvordan programmerer du KNX?

Her vil du får viden omkring ETS konfigureringssoftwaren -  det centrale værktøj i arbejdet med KNX. Der vil blive lave live demonstrationer og gennemgang af de vigtige elementer i opbygningen af din programmering.

Hvor kan du bruge KNX?

Her vil du få viden omkring, hvor i byggeriet du kan bruge KNX. Her vil der også være live demonstration af programmering af forskellige rumtyper.

Hvad er vigtigst når du laver KNX?

Her vil du får viden omkring IT-sikkerhed, idriftsættelse og indkøring, forberedelse, struktur og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer for at sikre at projektet bliver en succes.

Hvor er KNX på vej hen? 

Her vil du få viden omkring hvor KNX vil være i fremtiden, og hvad KNX National Group Denmark tænker der er behov for at bygningerne kan i fremtiden når det kommer til IoT og digitalisering.

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden omkring, hvilke muligheder du som Elektriker eller lærling har for af uddannelse indenfor KNX.

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

22 Fredag09:00 Bestyrelses og Plan MødeAFD: Vestsjælland
Slut: Lørdag 14:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSEs/plan MØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

januar 2020

22 Onsdag16:30 Temamøde om Dali og Niko home...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 21:00

Dansk El-Forbund og Niko-Servodan A/S inviterer

til temamøde omkring DALI og Niko Home Control

 

Mødet foregår hos Dansk el-forbund

Borgediget 18, 4000 Roskilde.

 

I løbet af det spændende arrangement vil du komme igennem følgende punkter:

Hvad er forskellen på DALI og DALI2?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende om DALI og forskellen på DALI og DALI2.

Hvordan programmerer du DALI2 sensorer?

Her vil du får viden omkring opsætning og programmering af DALI2 sensorer. Der vil blive lave live demonstrationer.

Hvad er Tunable white?

Her vil du får viden omkring Colour Control, hvilket vil sige styring af skift af farve af belysningen af DALI type 8 armaturer - kold/varm hvid (Kelvin change, Turnable white, Dynamisk belysning).

Hvad kan du med Niko Home Control smart home løsningerne?

Her vil du få viden om de grundlæggende muligheder med smarte elinstallationer med Niko Home Control.

Hvordan kommer du i gang?

Her vil du få viden om opsætning og programmering af Niko Home Control. Der vil blive lavet live demonstrationer, med eksempler på scenarier og avancerede funktioner.

Hvad er vigtigst, når du arbejder med Niko Home Control?

Her vil du få viden om idriftsættelse og indkøring, forberedelse, struktur og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, at sikre projektet bliver en succes.

Hvor er ”vi” på vej hen? 

Her vil du få viden om Niko-Servodan A/S tanker om fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.

Hvilke uddannelsesmuligheder har du?

Her vil du få viden omkring, hvilke muligheder du som Elektriker eller lærling har for af uddannelse indenfor DALI2 sensorer og Niko Home Control intelligente elinstallationer.

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

tilmelding, senest onsdag d. 15. januar 2020.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.