Vælg arrangementer

oktober 2020

01 Torsdag17:00 Generalforsamling 2020AFD: Nordsjælland
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El-Forbund – Nordsjælland

Ordinær generalforsamling er udsat på grund af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.

NY DATO: Torsdag den. 1. oktober 2020 kl. 17.00

NYT STED!  I HK´s lokaler, Milnersvej 35B, 3400 Hillerød

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af dirigent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2019
 6. Beretning
 7. Regnskab for 2019.
 8. Budget 2020.
 9. Indkomne forslag/Bevillinger
 10. Valg
 11. Eventuelt.

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til spisning. Tilmelding hér senest d. 25. september kl. 12.

Se afdelingens hjemmeside def.dk/nordsj for mere fyldestgørende dagsorden (valg m.m.) senest 14 dage før afholdelse.

Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til nordsj@def.dk 

 

07 Onsdag17:00 Hvad udfordrer dig som...AFD: Nordsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Dansk El-Forbund inviterer til temamøde under spørgsmålet –

Hvad udfordrer dig som elektriker/tekniker i morgen?

Kom og hør hvad der sker teknologisk,

med den grønne dagsorden for dig som arbejder i El-branchen.

Vi får besøg fra forbundshuset af:

Næstformand Benny Yssing og Teknisk konsulent Martin Mortensen

som i løbet af det spændende arrangement, vil komme igennem en masse punkter.