Arne-pensionen er eftertragtet

Forholdsvis mange medlemmer af FA-k har søgt Arne-pension

Arnepension diagram

Elektrikernes a-kasse er repræsenteret med forholdsvis mange medlemmer blandt de personer, der har søgt om retten til tidlig pension – den såkaldte Arne-pension. Det er Beskæftigelsesministeriet, der har udsendt en pressemeddelelse om de ansøgninger, der er kommet på nuværende tidspunkt, og i et notat nævnes a-kassen specifikt:

”Det ses, at især medlemmer fra 3F, Fødevareforbundet (NNF), Din Faglige A-kasse, Metalarbejdernes-kasse og HK i større grad ansøger om tidlig pension end medlemmer af de øvrige a-kasser.”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er tilfreds med, at der andelsmæssigt er flest ansøgere fra for eksempel ’håndværkere og slagteriarbejdere, som ofte er begyndt tidligt på arbejdsmarkedet og ofte har haft hårde arbejdsliv.’

Indtil den 14. september 2021 har i alt 19.686 personer søgt om ret til tidlig pension. Heraf var der i august kommet 344 ansøgninger fra medlemmer af Din Faglige A-kasse, som omfatter blandt andre medlemmer af Dansk El-Forbund.