Arbejdstilsynet taler med større bogstaver

Antallet af forbud og strakspåbud ved elinstallation på byggepladser er steget markant

AT-påbud juli 18

I hele 2017 nedlagde Arbejdstilsynet (AT) i otte tilfælde forbud mod videre arbejde over for virksomheder på området elinstallation inden for branchegruppen ’færdiggørelse af byggeri’. I år – efter lidt mere end seks måneder – er der nedlagt 11 forbud på samme område.

Alle forbud – både i 2017 og 2018 – er nedlagt i forbindelse med ulykkesrisici. AT er altså begyndt at tale med større bogstaver i den forbindelse.

Det ses også i tallene for strakspåbud, som er den næsthårdeste AT-reaktion. Her blev der i hele 2017 afgivet 178 af denne slags reaktioner på området – heraf 120 i forbindelse med ulykkesrisici – mens der kort inde i andet halvår af 2018 er givet 126 strakspåbud (85 i forbindelse med ulykkesrisici). Efter lidt mere end et halvt år er der altså afgivet næsten 71 procent af det antal af strakspåbud, der i hele 2017 blev givet i forbindelse med ulykkesrisici.

Omvendt er der afgivet markant færre hårde reaktioner i forbindelse med muskel- og skeletbesvær. Her blev der i hele 2017 afgivet 16 strakspåbud, mens der til dato kun er afgivet tre i 2018.

Forsøg med tilsynsmetode

Reaktionsmønstret skal formentlig også ses i forbindelse med indførelsen af et forsøg med en ny tilsynsmetode på byggepladser. Metoden blev sat i værk i slutningen af 2017 og afløste det tidligere ’risikobaserede tilsyn’.

Med den nye metode kommer myndigheden på uanmeldt besøg og afdækker i en helhedsorienteret indsats arbejdsmiljøet på alle byggepladsens virksomheder. Tidligere blev de enkelte virksomheder varskoet på forhånd, og besøgene gjaldt kun disse udvalgte virksomheder.

Forsøget startede 1. november 2017. I februar blev det forlænget og fortsætter – mindst – indtil et ekspertudvalg om arbejdsmiljø senere kommer med sine anbefalinger til regeringen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Forbud og påbud

Ved et forbud mod at fortsætte arbejdet har AT vurderet, at der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt må ikke genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

Ved et strakspåbud skal virksomheden med det samme skal tage initiativ til at rette op på arbejdsmiljøproblemet. AT-reaktionen gives, hvis der er betydelig fare i en konkret arbejdssituation, men hvor faren ikke er overhængende.

I tabellerne her på siden ses for oven tallene for AT's tilsynsreaktioner afgivet i 2018 frem til den 20. juli, og herunder ses tallene for hele 2017.

2017-ATpåbud mv.