Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019

I år er du som arbejdsmiljørepræsentant i centrum.

Under overskriften ”Til kamp for hverdagens helte” sætter Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fokus på arbejdsmiljørepræsentantens vigtige rolle – du er nemlig et stærkt kort for dine kollegaer i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø.

FH har kortlagt arbejdsmiljørepræsentantens største udfordringer – og det er dem, kampagnen AMR 2019 sætter fokus på, så vi kan styrke dig i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.

Mere om AMR 2019
7.200 arbejdsmiljørepræsentanter har talt

Kampagnen bygger på svar fra en spørgeskemaundersøgelse blandt LO’S 17.200 arbejdsmiljørepræsentanter – heriblandt også AMR fra Dansk El-Forbund. Undersøgelsen skulle kortlægge AMR's udfordringer.

De fem største udfordringer:

  1. Manglende tid til arbejdet som AMR
  2. Manglende uddannelse og kompetencer til at varetage arbejdet
  3. Manglende viden om at arbejde strategisk mod et bedre arbejdsmiljø
  4. Rekruttering af AMR – især blandt unge – og at få de nye godt i gang
  5. Manglende klarhed omkring rolle og opgaver

Undersøgelsen har fået svar fra mere end 7.200 respondenter – og blandt AMR fra Dansk El-Forbund har hele 68,2 procent svaret.

Fem udfordringer – fem hovedtemaer

På baggrund af undersøgelsens resultater har FH udpeget fem hovedtemaer, der tager udgangspunkt i de fem største udfordringer:

  • Tid til AMR-arbejdet
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • Øget rekruttering af arbejdsmiljørepræsentanter – herunder også unge
  • AMR’s rolle og opgaver

De fem hovedtemaer vil fungere som strategiske pejlemærker og fordele sig over året som forskellige aktiviteter. I en visualisering af kampagnen kan du få overblik over aktiviteter og forløb.

Aktiviteter over hele landet

I løbet af 2019 bliver der afholdt arrangementer over hele landet. Se programmet her, eller kontakt din lokalafdeling og hør mere.

Kampagnematerialer

Her på siden kan du downloade forskellige kampagnematerialer. Du kan også kontakte din lokalafdeling for fysiske materialer.