Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med arbejdsgiveren.

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er du omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder blandt andet, at du skal vælges og anmeldes som AMR, og du skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Derudover har du også en række andre pligter og rettigheder.

Når du er AMR, skal du samarbejde med arbejdsgiverne om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Dette samarbejde kaldes arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Her på siden kan du anmelde dit tillidshverv som AMR samt finde mere information om arbejdet. Har du spørgsmål til hvervet som AMR, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Hvervet som arbejdsmiljørepræsentant
Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Der skal vælges en AMR, når der er mindst 10 ansatte i virksomheden, f.eks. 9 elektrikere og 1 bogholder. De ansatte vælger en AMR, og denne udgør virksomhedens arbejdsmiljøorganisation sammen med arbejdsgiveren eller en leder udpeget af arbejdsgiveren.

Valgperioden er 2 år og kan efter aftale i arbejdsmiljøorganisationen forlænges med en periode på op til 4 år i alt. AMR skal genvælges, inden valgperioden udløber, eller der skal vælges en ny AMR.

Husk at anmelde dit tillidshverv

Valget af AMR skal anmeldes til lokalafdelingen. Det gør du ved at udfylde blanketten, som du finder link til nedenfor.

Anmeldelsen bliver herefter sendt til din lokalafdeling, som sørger for at anmelde dit tillidshverv over for arbejdsgiverorganisationen.

Du skal huske at anmelde dit tillidshverv, hver gang du bliver genvalgt som AMR. Det gør du også ved at udfylde blanketten her. Husk at gøre det, inden din valgperiode udløber.

Har du brug for hjælp til at udfylde anmeldelsen, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Find blanket via linket nedenfor. Du skal logge ind med NemID eller selvvalgt adgangskode.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen er obligatorisk og varer 22 timer. Du skal have gennemført uddannelsen inden for tre måneder, efter du er blevet valgt.

Det er din arbejdsgiver, som skal betale for uddannelsen, og det er også din arbejdsgiver, som er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt.

Den obligatoriske uddannelse skal udbydes af certificerede undervisere. Der findes flere certificerede udbydere af uddannelsen:

Supplerende uddannelse og kurser

Efter du har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal du inden for ni måneder tilbydes to dages supplerende efteruddannelse.

Herefter skal du hvert år tilbydes yderligere supplerende uddannelse af halvanden dags varighed.

Dansk El-Forbund anbefaler, at du gør brug af alle dine muligheder for supplerende uddannelse.

Udover de supplerende uddannelsesdage har du som nyvalgt AMR mulighed for at deltage i forskellige kurser. Du kan læse mere om de supplerende uddannelser og kurser på portalen Arbejdsmiljø i Danmark:

Nyhedsbrev til tillidsvalgte

Når du er anmeldt som AMR, modtager du 10 gange om året et digitalt nyhedsbrev fra Dansk El-Forbund med historier, redskaber og seneste nyt relevant for dig som tillidsvalgt.

Modtager du ikke nyhedsbrevet, kan det skyldes, at du ikke er blevet anmeldt korrekt, eller at forbundet ikke har din rigtige e-mailadresse. I begge tilfælde er det vigtigt, at du kontakter din lokalafdeling.

Du kan se tidligere udsendte nyheder her:

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

Det er altid arbejdsgiveren, der har ansvaret for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Du kan som arbejdsmiljørepræsentant altså ikke drages til ansvar. Men arbejdsmiljøarbejdet skal være et samarbejde.

Arbejdsmiljøorganisationen og MED-samarbejdet

For privatansatte samt ansatte i staten:

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en såkaldt arbejdsmiljøorganisation (AMO). AMO er samarbejdet mellem AMR og arbejdsgiveren eller en leder udpeget af arbejdsgiveren om at varetage arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

For ansatte i regioner og kommuner:

I kommunerne og regionerne er samarbejde og arbejdsmiljø forenet i MED-samarbejdet. Det vil sige, at både TR og AMR er en del MED-samarbejdet. 

Læs mere om samarbejdet om sikkerhed og sundhed i AMO og MED:

Midlertidige arbejdspladser

På midlertidige arbejdspladser, f.eks. byggepladser, kan I vælge en AMR, når I er mindst 5 personer ansat på samme byggeplads, og perioden for pladsen er over 14 dage. Ved midlertidige arbejdspladser skal AMR være tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen inden 14 dage.

Valgperioden på midlertidige byggepladser varer, indtil I bliver færre end 5 ansatte.

Anmeldelse af valget af AMR på en midlertidig byggeplads skal I anmelde på samme måde som ved permanente arbejdspladser.

Anmeldelsen bliver herefter sendt til lokalafdelingen, som sørger for at anmelde tillidshvervet over for arbejdsgiverorganisationen.

Find blanketten til at anmelde AMR via linket her. Du skal logge ind med NemID eller selvvalgt adgangskode.

Medarbejdere uden arbejdsmiljørepræsentant

Er der færre end 10 ansatte i virksomheden, kan I kun vælge en AMR efter aftale med arbejdsgiveren. Også den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal aftales med arbejdsgiveren.

Kan I ikke lave en aftale med arbejdsgiveren, eller er det ikke muligt at vælge en AMR, skal arbejdsmiljøspørgsmål behandles mellem den enkelte medarbejder og lederen. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at alle medarbejdere kan komme med forslag til arbejdsmiljøet, og at alle medarbejdere får de nødvendige oplysninger, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Læs mere om arbejdsmiljø i virksomheder med færre end 10 ansatte på portalen Arbejdsmiljø i Danmark.