Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med arbejdsgiverne.

Arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, som du finder link til her på siden.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Valg af arbejdsmiljørepræsentant skal foregå, når der i alt er 10 ansatte i virksomheden; for eksempel 1 kontoransat og 9 elektrikere. De vælger en arbejdsmiljørepræsentant, der danner en arbejdsmiljøorganisation sammen med den leder, arbejdsgiveren udpeger for området.

Valgperioden er 2 år og kan forlænges til 4 år efter aftale.

Genvalg skal foregå inden valgperioden udløber.

Anmeldelse af valget

Anmeldelse af valget af arbejdsmiljørepræsentanten skal meldes til afdelingen i Dansk El-forbund, som sørger for registrering og anmeldelse overfor arbejdsgiverorganisationen.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen er obligatorisk og af 22 timers varighed. Den obligatoriske udddannelse skal være gennemført inden for 3 måneder efter valget.

Medlemmer af AMO, som har gennemført uddannelse i perioden fra 1. april 1991 til 1. oktober 2010, skal ikke forny deres uddannelse.

2 dages supplerende uddannelse skal tilbydes arbejdsmiljørepræsentanten inden for 9 måneder efter den obligatoriske uddannelse er gennemført. I alt gennemføres 5 dages uddannelse inden for de første 12 måneder efter valget.

1½ dagssupplerende uddannelse skal tilbydes arbejdsmiljørepræsentanen de efterfølgende funktionsår.

Dansk El-Forbund opfordrer til, at den suppplerende uddannelse gennemføres.

Ansvar for arbejdsmiljøarbejdet

Ansvar for arbejdsmiljøarbejdet ligger alene hos arbejdsgiveren. Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke drages til ansvar, men arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i samarbejde.

Midlertidige byggepladser

På midlertidige byggepladser skal der vælges arbejdsmiljørepræsentant, når der er 5 personer ansat på samme byggeplads og perioden for pladsen er over 14 dage. Her skal arbejdsmiljørepræsentanten være tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen inden 14 dage.

Valgperioden på midlertidig byggeplads er indtil pladsen kommer under 5 ansatte.

Anmeldelse af valget af arbejdsmiljørepræsentanten på en midlertidig byggeplads skal meldes til afdelingen i Dansk El-forbund på samme måde som ved et valg til hjemmevirksomheden. Afdelingen sørger for registrering og anmeldelse overfor arbejdsgiverorganisationen.

Kurser for arbejdsmiljørepræsentanten

Der er tilbud om kurser til dig som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant. Ud over den lovpligtige uddannelse har du mulighed for at tage en del kurser i fagbevægelsens regi.

Læs mere i arbejdstilsynets vejledninger.

F.3 - Arbejdsmiljøorganisation

Følg linket i de enkelte vejledninger her:

Vejledni ng F.3.1 - Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatt e - maj 2011 
Vejledning F.3.2 - Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte - maj 2011 
Vejledning F.3.3 - Samarbejde om arbejd smiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte - maj 2011 
Vejledning F.3.4 - Samarbejde om ar bejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet - maj 2011 

Vejledning F.3.5 - Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde - maj 2011 
Vejledning F.3.6 - Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø - maj 2011 
Vejledning F.3.7 - Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen - maj 2011 
Vejledning F.3.8 - Organisation af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår - marts 2012

Medlemmer uden arbejdsmiljørepræsentant

I virksomheder med under 10 ansatte kan der vælges en arbejdsmiljørepræsentant efter aftale med arbejdsgiveren.  

Arbejdsmiljøuddannelsen på 22 timer kan gennemføres efter aftale med arbejdsgiveren. 

Kan der ikke laves en aftale, må arbejdsmiljøspørgsmål behandles mellem den enkelte ansatte og arbejdsgiveren.

Yderligere info

Husk at din lokalafdeling altid er klar til at hjælpe. 

Du kan læse mere om de nye udfordringer arbejdsmiljørepræsentanten kan møde med de nye regler, orientere dig på LO's miljøside eller danne dig et overblik over arbejdsmiljøsystemet via links her på siden.

Du har også mulighed for at downloade en række pjecer om specifikke arbejdsmiljøproblematikker.