Arbejdsmiljøagenturet fylder 25

EU har på mange områder præget arbejdsmiljøindsatsen i Danmark – og omvendt

Det startede som Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Siden er snart sagt alle områder i det offentlige – og i stort omfang også private – europæiske liv blevet EU-anliggender, og det gælder også arbejdsmiljøindsatsen på de enkelte virksomheder.

Det europæiske Arbejdsmikljøagentur jubilæum: Skærmdump

Det sker dels gennem direktiver, der skal implementeres, dels gennem viden og dokumentation, der bruges i forbindelse med både lovgivning og forebyggende indsatser. En væsentlig aktør på sidstnævnte område er Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, der i år fejrer 25-årsjubilæum.

Dansk direktør

EU-OSHA, som det også hedder, blev oprettet i 1994. Danmark fik ganske tidligt sat et markant aftryk på udviklingen, da Hans-Horst Konkolewsky, der trods det udenlandsk klingende navn er dansk, satte sig i direktørstolen i 1996. Efter en fortid som blandt andet underdirektør i Arbejdstilsynet var han gennem ti år direktør i agenturet, inden han fortsatte karrieren som generalsekretær i ISSA – verdens førende internationale organisation for myndigheder og forvaltninger, der arbejder med social sikring.

Agenturet, der har adresse i Bilbao i Spanien, har gennem de 25 år opbygget en solid base af viden og arbejder tæt sammen med såvel Europa-Kommissionen som de nationale knudepunkter, arbejdsmarkedets parter og diverse kampagnepartnere. EU-OSHA beskæftiger sig ikke alene med problemstillinger i forbindelse med nutidens arbejdsmiljø og forebyggelsesindsats, men er også aktiv i tilvejebringelsen af viden om, hvad fremtiden kan ventes at bringe.

For nylig udsendte agenturet således en såkaldt ’foresight’, der sætter fokus på, hvad teknologiudviklingen vil betyde for arbejdsmiljøet – et område der er aktuelt ikke mindst for elektrikerne.

Mission og vision

I anledning af jubilæet fortæller agenturet på sin hjemmeside om sin historie. Her kan man blandt andet læse, at ”EU-OSHA’s mission og vision har været klar lige fra starten:

  • at udvikle, indsamle og levere kvalitetssikrede oplysninger, analyse og værktøjer til at fremme viden, skabe opmærksomhed og udveksle oplysninger om arbejdsmiljø og god praksis
  • at blive anerkendt som førende inden for fremme af sunde og sikre arbejdspladser i Europa, så der sikres en intelligent, bæredygtig, produktiv og inklusiv økonomi.”

Hjemmesiden konstaterer, at agenturet har haft succes med at leve op til målsætningerne, og at det skyldes ”dets to parallelle styrker: netværket af knudepunkter og modellen for trepartssamarbejde.”

EU-OSHA’s samarbejds- og partnerskabsværdier styrkes i trepartsmodellen, hvor både regeringer, arbejdsgiversammenslutninger og fagforeninger får mulighed for at blive hørt, og deres synspunkter respekteres og indgår i beslutningsprocessen, fremgår det.

Dette lyder som noget, der er kendt i Danmark. Og det er måske ikke så underligt i betragtning af de muligheder, en tidligere underdirektør i Arbejdstilsynet havde for at præge hele opbygningen af agenturet.

Illustration: AM-agenturet hylder trepartssamarbejdet