Arbejdsløsheden steg lidt i maj

… men beskæftigelsen er fortsat tårnhøj, og den samlede procent er stadig under én

a-statistik 05-22

Så skete det for kun anden gang i løbet af det seneste år: Arbejdsløsheden blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund steg i maj en smule. Det fremgår af den seneste statistik.

Men stigningen er på kun 0,05 procent fra 0,79 i april til 0,84 i maj. Ud af et samlet antal forsikrede på 20.172 var 235 berørt af ledighed i måneden. Det svarer til 170 ’fuldtidsledige’.

Afdeling Bornholm kan igen præstere et rundt nul i statistikken. Blandt de større afdelinger er det denne gang Sydjylland, der har den laveste arbejdsløshed. Her er tallet 0,19 procent mod 0,32 i april.

I de fleste afdelinger er procenten under en enkelt. Nordjylland ligger lidt over med 1,31 (1,18 i april), og Storstrøm er på præcis en procent (1,09 i april).

Blandt aldersgrupperne har de 25-29-årige 1,05 procent ledige, de 30-34-årige har 1,18, og gruppen 60+ har 1,02 (se tabellen ovenfor). Alle øvrige grupper er under en procent. Lavest ligger gruppen med 45-49-årige med 0,31 procent.