Arbejdsløsheden steg lidt i januar

… men det samlede tal for elektrikerne holder sig fortsat under en enkelt procent

a-stat 01.23

Arbejdsløsheden blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund var i januar på 0,86 procent. Dermed er der kommet en lille stigning i forhold til december, hvor det justerede tal endte på 0,76 – i øvrigt det laveste i 2022.

Med tallet for januar har procenten uafbrudt været under 1 siden november 2021, fremgår det af forbundets statistik. Måneden ligger også under januar for at år siden, hvor 0,99 procent var arbejdsløse.

Fire af de 11 afdelinger lå i januar lige netop over den ene procent. Det højeste tal er fra Nordjylland, der sneg sig op på 1,17 procent.

Lavest lå afdeling Bornholm, der igen har præsteret et rundt nul. Blandt de øvrige afdelinger lå Sydjylland lavest med 0,39 procent.

Den høje beskæftigelse kommer også alle aldersgrupper til gode, og spredningen er forholdsvis lille. Gruppen med det laveste tal var (igen) de 45-49-årige med 0,42 procent. Seniorerne på 60+ fik med 1,23 procent det højeste tal.

a-stat 01.23 alder