Arbejdsløsheden steg igen en smule

September var tredje måned i træk med højere arbejdsløshedsprocent – som dog fortsat er meget lav

Mens der i den offentlige debat er fokus på manglen på elektrikere, har Dansk El-Forbunds a-kasse fået flere medlemmer, der gerne vil have et job: Arbejdsløsheden er steget for tredje måned i træk.

EAK a-statistik 09-18

Stods stigningen er tallene dog ikke alarmerende. Arbejdsløsheden var i september samlet på 1,23 procent mod 1,17 i august. Altså en stigning på 0,06 procent. Siden juni er den steget fra 1,01 procent – alt i alt en stigning på under en kvart procent.

For et år siden steg arbejdsløshedsprocenten også lidt efter sommeren frem til september for derefter at falde igen i årets sidste tre måneder.

Travle midt- og østjyske elektrikere

Geografisk er der sket enkelte forskydninger. I september havde tre afdelinger en arbejdsløshed under en enkelt procent: Lavest lå Midtjylland med 0,59 procent (det samme som måneden før) skarpt fulgt af Østjylland med 0,60 procent (1,11 i august). Lillebælt havde 0,78 mod 1,25 i september.

København havde lige præcis en procent i september efter at have ligget under den ene procent siden november sidste år. Stigningen er dog på kun 0,09 procent i forhold til august, så nogen krise er der næppe tale om.

På Bornholm, der længe har haft et rundt nul i arbejdsløshedsstatistikken, har i september 1,53 procent – en stigning fra 0,53 procent i august. Men hvad tallet ikke viser, er at fyringer på øens store industrivirksomhed Jensen Denmark efter alt at dømme vil komme til at påvirke arbejdsløshedsprocenten voldsomt i negativ retning, når de slår igennem efter udløbet af opsigelsesperioder mv.

Generelt ligger alle afdelinger med en enkelt undtagelse fortsat under to procent. Undtagelsen er afdeling Sydjylland, hvor tallet for september er 2,05 procent (1,98 i august).

40-44-årige har lavest arbejdsløshed

På samme måde har kun en enkelt aldersgruppe en arbejdsløshed over to procent. Det er de 25-29-årige, hvor tallet i september ligesom i august var 2,01 procent.

Alle aldersgrupper fra 35 til og med 54 år havde under en procent i september. Lavest lå de 40-44-årige med 0,48 procent (også det samme som i august).

EAK a-statistik 09-18 alder

Tabellen herover viser september-tallene fordelt på aldersgrupper, mens tabellen nederst viser udviklingen i arbejdsløheden generelt gennem det seneste år

El-fagets a-kasse arbejdsløshedssstatistik 09-2018 arbejdsløse elektrikere gennem et år