Arbejdsløsheden steg i januar

Dårlig nyhed i den første statistik fra den nye a-kasse

a-statistik jan 21

Fra nytår blev Dansk El-Forbunds a-kasse (EAK) en del af Din Faglige A-kasse (FA-K) – en sammenlægning af flere a-kasser. Men sammenlægningen har formentlig ikke haft betydning for den negative udvikling i arbejdsløshedstallet, som fremgår af årets – og den nye a-kasses – første månedsstatistik.

Arbejdsløsheden blandt elektrikermedlemmerne i FA-K var i januar på 2,22 procent. I den sidste december-opgørelse fra EAK var den på 1,81.

Med stigningen stopper en positiv udvikling, der har stået på siden sidste års lavpunkt i maj. Januar-tallet er også højere end tallet fra samme måned sidste år. Her var procenten 1,59.

Ikke desto mindre er elektrikernes arbejdsløshed fortsat lav over – næsten – hele linjen. Tre afdelinger kommer i januar under to procent: Midtjylland ligger lavest med 1,51 efterfulgt af Nordsjælland med 1,63 og Østjylland med 1,93.

Bornholm kæmper fortsat med en høj procent, som denne gang er på 7,7. Det er heldigvis et fremskridt fra december, hvor procenten var 8,76. I november var den 9,88.