Arbejdsløsheden steg i august

Elektrikernes a-kasse noterer den højeste arbejdsløshedsprocent i en lang periode

Arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse er fortsat meget lav, men ikke desto mindre var den i august højere, end den har været i flere år. Procenten tog ifølge den seneste statistik et relativt stort hop fra 1,27 i juli til 1,52.

arbejdsløshedsstatistik m. aldersfordeling august 19

Den negative udvikling fremgår også af, at kun en enkelt af forbundets afdelinger – Midtjylland – i august blev noteret for en arbejdsløshed under én procent. Til gengæld kom den her helt ned på 0,58 mod 0,74 procent i juli.

Omvendt var der i august tre afdelinger, hvor procenten sneg sig op over to: Bornholm, Nordjylland og Vestsjælland. De øvrige afdelinger lå lidt spredt med tal mellem et og to og altså nogenlunde tæt på landsgennemsnittet.

For et år siden – i august 2018 – var arbejdsløsheden i a-kassen på 1,19 procent.

Aldersgrupper

Også når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, var der i august lidt større spredning, end det er set længe. Stigningen gik værst ud over gruppen af 25- til 29-årige, der med 3,43 fik den højeste arbejdsløshedsprocent (2,89 i juli).

Alle grupper mellem 40 og 54 år lå under en enkelt procent. Laveste arbejdsløshed havde de 50-54-årige med 0,78 procent.

Flere medlemmer

Statistikken viser også antallet af forsikrede medlemmer i a-kassen. Her ser det ud til, at de senere års øgede optag af lærlinge – og via organiseringsindsatsen samtidig det stigende medlemstal blandt især lærlingene – nu for alvor er begyndt at slå igennem også blandt de forsikrede medlemmer.

Gennem hele 2019 er antallet af forsikrede medlemmer af a-kassen steget. Vendepunktet kom omkring årsskiftet, og faldet fra december 2018 til januar 2019 var det seneste: Siden da har medlemstallet været svagt, men sikkert stigende måned for måned.

I 2018 var situationen den modsatte. Med juli som eneste undtagelse viste hver måned et lille fald i antallet af forsikrede medlemmer.

arbejdsløsheds-statistik tabel juli 2018-august 2019