Arbejdsløsheden steg en smule i januar

Øget arbejdsløshed er jævnt fordelt både geografisk og aldersmæssigt

Arbejdsløsheden er i årets første måned steget blandt medlemmerne af Dansk El-Forbuds a-kasse. Stigningen er ikke voldsom, men alligevel markant på den måde, at den rammer ganske bredt.

A-statistik aldersgrupper 01-20

Ifølge den seneste statistik fra a-kassen var arbejdsløshedsprocenten i januar 1,54 mod 1,32 i december. I januar 2019 var den 1,27.

Kun to afdelinger havde i januar under en procent arbejdsløse: Lillebælt med 0,7 procent og Midtjylland med 0,99.

Med de 0,99 procent holder afdeling Midtjylland sig lige præcis på den gode side af en procent. Midtjylland har dermed – som den eneste af Dansk El-Forbunds afdelinger – konstant holdt sig under en procent siden marts 2018, som er den periode, den umiddelbart tilgængelige statistik dækker.

Kun tre afdelinger har oplevet et fald fra december til januar: Bornholm fra 3,05 til 2,54 procent, København fra 1,48 til 1,35 og Lillebælt fra 0,78 til 0,70 procent.

Stigningen har altså ramt bredt geografisk. Det samme gælder fordelingen af arbejdsløsheden på aldersgrupper.

I januar var de 45-49-årige den eneste gruppe under en procent. I de øvrige grupper lå spændet fra 2,55 procent blandt de 25-29-årige til 1,19 blandt de 50-54-årige.

Tabellerne her på siden viser øverst fordelingen på aldersgrupper og herunder afdeling Midtjyllands flotte serie med arbejdsløshedstal under en enkelt procent.

a-statistik afd. Midtjylland 01-20