Arbejdsløsheden steg en smule

… men den er fortsat meget lav, og der er tale om ’same procedure as last year’

Så gik den ikke længere på Bornholm: Efter fem måneder med et rundt nul i arbejdsløshedsstatistikken er en enkelt elektriker blevet arbejdsløs, og procenten er nu på 0,52.

bornholm a-statistik 03-18

Situationen på øen svarer meget godt til den landsdækkende tendens: Arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse steg en smule fra januar til februar, og ifølge den nye statistik er den nu på 1,25 procent.

Dermed er den steget for anden måned i træk: I januar og december var procenten henholdsvis 1,16 og 1,03.

Tallet er altså fortsat meget lavt og også lavere end sidste år på samme tid, hvor det var 1,41. Desuden er stigningen faktisk ’same procedure as last year’: Her krøb procenten også opad i januar og februar for derefter at falde.

Ud over Bornholm har tre andre afdelinger en arbejdsløshedsprocent under en enkelt: København har 0,82 (0,72 i januar), Østjylland 0,87 (0,67) og Lillebælt 0,91 (1,22).

Når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, er billedet rimeligt ’klassisk’: Alle grupper mellem 30 og 49 år ligger under en procent. Og ligesom i januar er det i februar de 25-29-årige, der med 2,0 har den højeste procent, mens de 40-44-årige ligger lavest – denne gang med 0,61 procent.

a-statistik feb 18

Arbejdsløsheden er steget for anden måned i træk, men det er ikke usædvanligt

a-statistik feb 18 alder

Arbejdsløsheden i februar fordelt på aldersgrupper