Arbejdsløsheden sætter ny bundrekord

Beskæftigelsen blandt elektrikerne er fortsat tårnhøj, og det gælder både geografisk og blandt aldersgrupperne

a-statistik 06-22

Selv om afmatning og inflation gennem et stykke tid har præget de økonomiske nyheder, står det fortsat fint til med beskæftigelsen blandt de arbejdsløshedsforsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund. Faktisk sætter ledighedstallet for juni ny bundrekord og har ikke været så lavt siden tiden umiddelbart før finanskrisen i 2008.

Arbejdsløsheden var ifølge den seneste statistik på 0,78 procent i juni (se tabel herover). Det er 0,1 procent lavere end i maj, hvor tallet var 0,88. I faktiske tal er der tale om et fald fra 177 ’fuldtidsledige’ til 158 – ud af 20.160 forsikrede.

Elektrikernes arbejdsløshed kom under den ene procent i december 2021, og der har den været lige siden. Kun i tre afdelinger ligger den i juni en smule over den ene procent: Vestsjælland 1,35 procent (1,57 i maj), Nordjylland 1,09 (1,35) og Fyn 1,01 (0,95).

To afdelinger deles i juni om det laveste tal: Sydjylland 0,38 procent (0,26) og Lillebælt 0,38 (0,46).

På samme måde er den høje beskæftigelse nogenlunde jævnt fordelt på aldersgrupperne (se tabel herunder). Kun to grupper ligger i juni over en procent – aldersgruppen 60+ med 1,06 og de 25-29-årige med 1,05.

Lavest ligger gruppen med 45-49-årige med 0,36 procent. Gruppen omfatter 2.221 forsikrede, og blandt dem var 8 ’fuldtidsledige’ i juni.

a-statistik alder 06-22