Arbejdsløsheden rasler endnu længere ned

Nu er der kun ganske få arbejdsløse elektrikere: Cirka en procent i november

a-statistik 11.21

Ikke siden tiden lige før finanskrisen i 0’erne har arbejdsløsheden været så lav blandt Dansk El-Forbunds forsikrede medlemmer, som den er nu. Den seneste statistik fortæller, at arbejdsløshedsprocenten i november var tæt på at komme under en enkelt procent.

Mere præcist var tallet 1,08. I oktober var procenten 1,28.

De lave tal er jævnt fordelt både hvad angår geografi og aldersgrupper (se tabellen herover). I seks af forbundets afdelinger er procenten under en: Lillebælt, Bornholm, Nordsjælland, Midtjylland, Østjylland og Storstrøm. Laveste tal var hos Lillebælt, hvor procenten var 0,46.

Alle aldersgrupper mellem 40 og 59 år lå under en procent. Lavest lå gruppen af 55-59-årige med 0,67 procent.

Gruppen med den højeste – eller måske rettere: mindst lave – arbejdsløshed var de 25-29-årige. Procenten for gruppen var 1,67.