Arbejdsløsheden fortsætter nedad

Jobsituationen blandt elektrikerne følger et udviklingsmønster, som er set tidligere

November bød igen på et fald i arbejdsløsheden blandt medlemmerne Dansk El-Forbunds a-kasse. Procenten er nu nede på 1,07 mod 1,13 i oktober.

diagram-illustration af udvikling i arbejdsløsheden blandt elektrikere

Dermed følger udviklingen i arbejdsløshedstallene et tidligere set og ventet mønster. Sidste år steg arbejdsløshedsprocenten også lidt efter sommeren frem til september for derefter at falde igen i årets sidste tre måneder, og det samme er på vej til at ske nu.

Også talmæssigt ligner arbejdsløsheden i november situationen for et år siden. Her var procenten 1,06 – altså næsten præcis den samme som i år.

Afdelinger

Et flertal af afdelingerne – seks ud af 11 – har en arbejdsløshedsprocent under en enkelt. Lavest ligger Lillebælt med 0,71 (0,79 i oktober) tæt fulgt af Midtjylland med 0,76 (0,50).

De øvrige afdelinger med færre end en procent arbejdsløse er Østjylland med 0,84 (0,72) – afdelingen har nu bortset fra et mindre ’udfald’ i august ligger under en procent både i hele 2017 og 2018 – Nordsjælland med 0,93 (0,83), København 0,93 (0,98) og Nordjylland med 0,95 (1,34).

Som ventet er tallet steget på Bornholm i takt med effektueringen af fyringerne på industrivirksomheden Jensen. Arbejdsløshedsprocenten på øen var i november 4,66 – sidste år var den samme måned 0,00.

Aldersgrupper

Når det gælder arbejdsløshedens fordeling på de forskellige aldersgrupper, er billedet helt klassisk: Alle grupper mellem 35 og 54 år ligger under en procent, og lavest ligger – igen – gruppen af 40-44-årige med 0,44 procent.

Ingen grupper er over to procent. Højest ligger de 25-29-årige med 1,62 procent.

A-statistik nov 18 - fordeling på aldersgrupper