Arbejdsløsheden fortsætter med at falde

Nu er antallet af ledige elektrikere det laveste siden december 2019

arbejdsløshed september 21

Efterspørgslen på elektrikere er stor for tiden, og det kan ses i Dansk El-Forbunds statistik over arbejdsløsheden blandt forsikrede medlemmer. De seneste tal dækker september og fortæller, at arbejdsløsheden nu er nede på 1,38 procent.

Når tallene er så små, er det et ret markant fald fra august. Her var procenten 1,63 (se tabellen herover).

De 1,38 procent er også det laveste tal siden december 2019. Her var arbejdsløshedsprocenten 1,32. Situationen er altså nu helt som før perioden med corona-restriktionerne.

Også på Bornholm kan man glæde sig over, at ’de gode, gamle dage’ er tilbage. Øen var tidligere kendt som afdelingen med nul procent arbejdsløse, men blev siden hårdt ramt af nedlukningen. I november 2020 var procenten 9,88. Nu står der igen et rundt 0 i statistikken (se tabellen herunder).

Ellers er den høje beskæftigelse også jævnt fordelt i geografien, og kun Vestsjælland kommer som den eneste afdeling lige over to procent i september. Mere præcist 2,01. To afdelinger – Midtjylland og Lillebælt – ligger under en enkelt procent med henholdsvis 0,95 og 0,98.

På samme måde er beskæftigelsen også nogenlunde ligeligt fordelt på aldersgrupperne (se nederste tabel). Kun gruppen med 25-29-årige ligger med 2,1 lige over to procent.

Lavest ligger de 45-49-årige med 0,96 procent skarpt fulgt af de 50-54-årige med 1,02 procent.

a-statistik Bornholm 09-21

Herover: Den noget specielle arbejdsløshedsstatistik for Bornholm

arbejdsløshed september 21 alder