Arbejdsløsheden fortsætter med at falde

Beskæftigelsen blandt DEF-elektrikerne er nu på niveau med tiden før corona

a-statistik 06-21 alder

Arbejdsløsheden blandt Dansk El-Forbunds (DEF) forsikrede medlemmer fortsætter med at falde. For anden måned i træk kom procenten i juni under to.

Tallene i maj og juni var henholdsvis 1,95 og 1,63. Det fremgår af den seneste arbejdsløshedsstatistik på def.dk.

Tallet 1,63 procent i juni svarer ret præcist til de 1,62 procent, der var arbejdsløse i februar 2020 – altså den sidste opgørelse fra tiden umiddelbart før corona-nedlukningen.

Den lave arbejdsløshed kommer også generelt hele landet til gode. Kun tre af de 11 afdelinger lå i juni en smule over to procent.

To afdelinger – Østjylland og Nordsjælland – var tæt på at komme under en enkelt procent. Tallene her var henholdsvis 1,02 og 1,07 procent.

Også aldersmæssigt er fordelingen jævn. Kun tre grupper havde i juni procenter lidt over to – de øvrige lå under. Lavest lå gruppen 45-49-årige med 0,96 procent tæt fulgt af de 50-54-årige med 1,05 procent.

a-statistik 06-21 alder