Arbejdsløsheden faldt igen

Ny rekord: Beskæftigelsen blandt elektrikerne fortsætter i højeste gear

a-statistik 10-22

Så skete det igen: Arbejdsløsheden blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund satte i oktober ny bundrekord.

Den samlede arbejdsløshedsprocent blev på 0,77 mod 0,89 i september. Tallet fremgår af forbundets seneste statistik.

Ikke siden de ekstreme måneder lige forud for finanskrisen i 2008 har tallet været så lavt. Procenten kom ned under en i december sidste år, og der har den holdt sig lige siden.

Blandt afdelingerne kom også Vestsjælland og Østjylland denne gang under den ene procent (henholdsvis 0,71 og 0,74), og derfor er der nu kun to afdelinger tilbage med et tal, der ligger over. Det er Storstrøm med 1,1 procent og Nordjylland med 1,43 – i sig selv også meget lave tal.

Lavest ligger igen Bornholm, der for ottende måned i træk holder det runde nul. Blandt de øvrige afdelinger ligger Fyn lavest med 0,39 procent.

Oktober rykkede også i tallene for aldersgrupperne. Alle grupper er nu under en enkelt procent med en enkelt undtagelse: Det er de 25-29-årige, hvor tallet er 1,26 procent.

Lavest ligger gruppen med 40-44-årige. Procenten er 0,29 – svarende til, at der i oktober var seks ’fuldtidsarbejdsløse’ ud af 2086.

a-statistik 10-22 alder