Arbejdsløsheden faldt en smule

Den positive udvikling i elektrikernes beskæftigelse fortsætter, men synes dog at ’flade ud’

a-statistik okt 20

Også i oktober faldt arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse. Dermed fortsætter den udvikling, hvor er procenten blevet lavere for hver måned siden maj, hvor coronakrisen slog igennem, og arbejdsløsheden var 4,33 procent.

I oktober var procenten 2,19 og dermed en smule lavere end i september, hvor den var 2,35. Faldet er ikke markant, og det ser ud til, at situationen er ved at stabilisere sig.

Sådan ser det også ud i næsten alle afdelinger: Tallene i oktober ligner med mindre udsving tallene fra september.

Negativt og positivt

Der er dog et par undtagelser. Den negative undtagelse er Bornholm, hvor arbejdsløsheden igen er steget markant fra høj til endnu højere. I september var procenten 8,22. I oktober var tallet 9,29. Bornholm er den afdeling, der tidligere længe kunne glæde sig over et rundt nul i statistikken.

I den anden og noget mere positive ende ligger afdeling Midtjylland, hvor arbejdsløsheden er faldet fra 1,78 i september til 1,46 i oktober. Afdelingen ligger lavest af alle.

I alt fem afdelinger lå i oktober under to procent. Ud over Midtjylland var det Nordsjælland med 1,7 (1,59 i september), Lillebælt med 1,83 (1,68), Fyn med 1,88 (1,87) og København med 1,95 (2,02).

Løbende opgørelse

Den generelt mere stabile situation afspejler sig også i den løbende opgørelse, der er blevet offentliggjort, siden coronakrisen gjorde sit indtog. Her var procenten pr. 16. november 2,42. Ugen forinden var tallet 2,43.

Tallet her er generelt højere end det månedlige tal, idet alle, der er arbejdsløse på opgørelsestidspunktet – altså også kortvarigt arbejdsløse – tælles med, mens der i månedsopgørelsen omregnes til ’fuldtidsarbejdsløse.

a-statistik okt 20 diagram