Arbejdsløsheden falder kun langsomt

… men til gengæld ser udviklingen ud til at være stabil

arbejdsløshed pr. 13.07.20

Nu har arbejdsløsheden blandt elektrikerne i Dansk El-Forbunds a-kasse (EAK) gennem et par uger været under fire procent. Dagens opgørelse fortæller, at der er 781 arbejdsløse medlemmer svarende til 3,79 procent.

Faldet i arbejdsløsheden går altså langt fra lige så hurtigt som stigningen, der satte ind kort efter indførelsen af de mange corona-nedlukninger. Men ikke desto mindre forekommer den positive udvikling stabil.

Da arbejdsløsheden var på sit højeste i dagene 4.-5. maj, var 1140 medlemmer ramt. Det svarer til 5,53 procent. Faldet begyndte for alvor at vise sig omkring den 8. juni, og siden da er det fortsat stort set uden afbrydelser.

Når der i diagrammets højre side er ’huller’, skyldes det, at opgørelserne nu sker ugentligt: Tallene blev opgjort dagligt, mens krisen var på sit højeste.

De jævnlige opgørelser under krisen skal tages med det forbehold, at de ikke - som de ’normale’ månedlige opgørelser - er justeret over tid, og de således ikke er omregnet til ’heltidsarbejdsløse’. Den samlede, månedlige arbejdsløshedsprocent for juli kan altså ventes at være noget lavere end de 3,79 procent.