Arbejdsløsheden falder igen

Færre arbejdsløse elektrikere i – næsten – alle landets DEF-afdelinger

Tabel a-tal sep 2020

Arbejdsløsheden falder igen blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse. Ifølge den seneste statistik var procenten i september 2,31. Dermed er tallet faldet hver måned siden ’corona-toppen’ i maj, hvor 4,33 procent var arbejdsløse.

Faldet kommer denne gang – næsten – alle afdelinger til gode. Eneste undtagelse er Bornholm, hvor arbejdsløsheden er steget fra 7,72 procent i august til 8,22.

Fem afdelinger ligger i september under to procent: Nordsjælland, Lillebælt, Midtjylland, Fyn og København. Laveste procent findes i Nordsjælland med 1,59 tæt fulgt af Lillebælt, hvor tallet er 1,60.

Når det gælder fordelingen på aldersgrupper (se tabel herunder), er situationen ’klassisk’: Den højeste arbejdsløshed findes blandt de 25-29-årige med 4,1 procent, mens ’midtergruppen’ har de laveste tal. Lavest ligger de 50-54-årige med 1,36 procent.

Månedstallene fra a-kassen er justerede, så de viser ’heltidsarbejdsløse’ i perioden. Mens corona-krisen har stået på, har a-kassen også offentliggjort tallene løbende – først som daglige opgørelser og siden som ugentlige (se nederste diagram). Her vises tallene, som de ser ud på opgørelsestidspunktet og tæller altså også kortvarigt arbejdsløse fuldt med.

Også i disse opgørelser ses den positive udvikling. I den seneste opgørelse fra den 12. oktober var der 562 arbejdsløse svarende til 2,73 procent.

I september var tallene i disse opgørelser generelt tæt på tre procent. Det skal ses i forhold til månedstallet på 2,31: Det kan altså ventes, at når det korrigerede tal for oktober gøres op, vil det vise endnu et fald.

Tabel a-tal sep 2020 alder

diagram a-tal 12.10.20