Arbejdsløsheden falder fortsat

Tilstanden nærmer sig ’det normale’ for medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse

Arbejdsløsheden i Dansk El-Forbunds a-kasse (EAK) var i august på 2,52 procent. Det viser den seneste opgørelse fra a-kassen.

a-tal pr. 14.09.20

Dermed er den faldet yderligere siden juli, hvor tallet var 2,73. Situationen ser dermed ud til at være tæt på ’det normale’.

Tallene i de månedlige opgørelser udtrykker et omregnet gennemsnit af ’fuldtidsarbejdsløse’. Det er derfor typisk lavere end de tal, der er offentliggjort løbende under corona-perioden: Her viser tallet den øjeblikkelige arbejdsløshed på opgørelsesdagen og tæller altså også kortvarigt arbejdsløse fuldt med.

Men også disse tal viser den positive udvikling: Den 14. september var også dette tal kommet under tre procent. Mere præcist 2,86 (se diagrammet øverst). Det er første gang siden marts under corona-opgørelserne, at tallet er under tre procent.

I den månedlige opgørelse viser fordelingen på aldersgrupper, at de 50-54-årige har det laveste tal med 1,52 procent, mens de 25-29-årige ligger højest med 5,04 procent (se tabellen nederst).

Når det gælder fordelingen på afdelinger, er der en vis spredning. De fleste ligger med mellem to og tre procent, men Bornholm topper massivt med 7,2 procent.

To afdelinger ligger under to procent: Lillebælt med 1,68 og Nordsjælland med 1,79.

a-tal aldersfordeling 08 2020