Arbejdsløsheden er steget

Trods stigning er elektrikernes arbejdsløshedsprocent fortsat meget lav. Bemærkelsesværdig stigning i afdeling Østjylland

Arbejdsløsheden er steget blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbunds a-kasse. Der er dog næppe grund til at slå storalarm: Den generelle stigning er på 0,08 procent fra juli til august.

a-statistik aug 18

Den samlede arbejdsløshedsprocent var i august 1,12. I juli var den 1,04. Gennem en længere periode har den nærmet sig det punkt, hvor den kom under en enkelt procent, men det skete altså heller ikke i august.

Afdelinger

Men flere afdelinger – denne gang fire – har under en procent. Det er Bornholm med 0,53 (0,53 i juli), København med 0,85 (0,85), Midtjylland 0,59 (0,71) og Vestsjælland med 0,99 (1,11). Afdelingerne Midtjylland og Vestsjælland har altså trods den generelle stigning i arbejdsløshedstallet oplevet fald i august.

Et af de mere bemærkelsesværdige tal i statistikken gælder afdeling Østjylland. Efter mere end et år med under en enkelt procent arbejdsløse er tallet i august steget til 1,11 (0,80 i juli).

Helt generelt ligger alle afdelinger under to procent. Det højeste tal kommer fra afdeling Sydjylland, hvor arbejdsløsheden i august var 1,74 procent (1,55).

Aldersgrupper

Når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, er billedet det traditionelle. Alle aldersgrupper mellem 35 og 59 år ligger under en procent, og lavest ligger gruppen af 40-44-årige med 0,44 procent.

På grund af tekniske problemer kan der i øjeblikket ikke linkes til de opdaterede tal i a-kassens arbejdsløshedsstatistik på def.dk.

A-stat 08-18 Østjylland

Herover: Statistikken for afdeling Østjylland

a-stat 08-18 alder

Herover: Statistikken for aldersgrupperne