Arbejdsløsheden er på vej ned igen

Udviklingen i beskæftigelsen blandt elektrikerne følger et mønster, der er set tidligere

Arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse var i oktober på 1,07 procent. Tallet fremgår af den nye arbejdsløshedsstatistik.

Illustration: diagram af faldende arbedjsløshedsprocent

Efter at være steget tre måneder i træk er elektrikernes arbejdsløshed altså nu igen på vej ned. Faktisk er der tale om et ganske markant fald, idet tallet måneden før var 1,26 procent.

Men udviklingen er ikke uventet: For et år siden steg arbejdsløshedsprocenten også lidt efter sommeren frem til september for derefter at falde igen i årets sidste tre måneder.

Afdelinger

Fem afdelinger ligger under en enkelt procent. Laveste tal findes hos afdeling Midtjylland, hvor arbejdsløshedsprocenten i oktober var 0,46 (0,55 i september).

Næsten lige så lavt ligger Østjylland med 0,68 procent (0,60). Denne afdeling har – bortset fra et enkelt ’udfald’ i august i år – konstant ligget under en procent i hele 2017 og 2018.

De andre afdelinger, der ligger under en procent, er Lillebælt med 0,71 (0,86), København med 0,91 (1,02) og Nordsjælland med 0,93 (1,03).

Afdelingen med den højeste procent er denne gang Bornholm med 3,09: En noget uvant situation på øen, der gennem længere perioder har fremvist et flot, rundt nul i statistikken.

Til gengæld er situationen ikke uventet: De varslede fyringer på industrivirksomheden Jensen er begyndt at slå igennem – og tallet må ventes at stige yderligere.

Aldersgrupper

Den høje beskæftigelse kommer generelt alle aldersgrupper til gode. Alle har en arbejdsløshedsprocent under to.

Som sædvanligt har ’mellemgruppen’ den højeste beskæftigelse: For alle aldersgrupper mellem 35 og 49 år er tallet under en procent, og lavest ligger de 40-44-årige med 0,57.

arbejdsløshedsstatistik 15.11.18 aldersgrupper