Arbejdsløsheden er næsten uændret

Påske gav stabilitet i elektrikernes arbejdsløshedstal

diagram a-tal 14.04.20

Efter en tid med konstante stigninger lå arbejdsløshedsprocenten blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse stabilt hen over påsken. I går steg den igen en anelse, men ligger dog fortsat lige under fem procent.

Den seneste opgørelse viser en arbejdsløshed på 4,97 procent den 14. april. Hen over påsken har den ligget på 4,92 procent.

Generelt skal tallet tages med et vist forbehold: Normalt opgøres arbejdsløshedstallet ikke fra dag til dag, og procenterne er ikke er omregnet til fuldtidsledige, som man normalt ville gøre. Men ikke desto mindre giver tallet en klar indikation af udviklingen under corona-krisen.

Det mere generelle arbejdsløshedstal for marts siger 1,72 procent. Under normale omstændigheder ville dette beregnede tal for måneden være det statistisk sikre og være den ’officielle’ opgørelse, som den foreligger den 15. i den efterfølgende måned.

Men denne gang er der tale om en speciel situation, hvor første halvdel af måneden var relativt normal, hvorefter effekterne af corona-nedlukningen satte pludseligt ind. Det statistisk usikre dagsopgjorte tal er derfor i denne situation mere retvisende for den øjeblikkelige situation.

Det samlede martstal afspejler dog også i et vist omfang udviklingen og viser en stigning fra februar, hvor procenten var 1,61. Ser man på fordelingen på aldersgrupper, er det i det samlede månedstal de 25-29-årige og de 30-34-årige, der har mærket mest til situationen med arbejdsløshedsprocenter på henholdsvis 2,77 og 2,6.

a-tal alder 15.04.-20